Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 20 de setembre del 2023

Catalunya estudia emprendre mesures contra la tramitació de la línia Grañén-Pierola

El govern català està estudiant emprendre mesures contra la tramitació de la línia Grañén-Pierola, de 400 kV. El projecte ha obtingut la Declaració d'mpacte Ambiental favorable del Ministeri de Transició Ecològica tot i que compta amb 2 informes desfavorables per part del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pel seu impacte sobre la biodiversitat.
El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha anunciat que el Govern "estudia emprendre totes les mesures legals i administratives al seu abast" per oposar-se al projecte de línia elèctrica de 400 kV Grañén-Pierola. El projecte, que ha obtingut la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) favorable per part del Ministeri de Transició Ecològica, té una longitud de 135 quilòmetres en territori català i afecta espais sensibles per a la biodiversitat, motiu pel qual el Departament d'Acció Climàtica ja ha emès tres informes desfavorables sobre la infraestructura. "És inconcebible que s'aprovi una DIA que té informes sobre biodiversitat negatius", ha dit Mascort. Els informes elaborats per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural justifiquen la seva posició negativa en la insuficiència i manca d'informació del projecte (manca d'estudi d'altres opcions; manca de seguiment sobre espècies protegides; inadequació de l'escala per avaluar els impactes paisatgístics; deficiències en l'avaluació d'impactes acumulatius i sinèrgics), i recorden que la pròpia documentació de la companyia admet que la línia afectaria més de 13 km d'espais crítics per a l'àliga cuabarrada, impacte que no pot ser compensat.

Mascort ha lamentat la manca de lleialtat institucional del Ministeri cap a la Generalitat. El conseller també ha criticat la tramitació desordenada i caòtica que s'està fent per part del Ministeri, "que no està fent cas d'informes que en determinats projectes són preceptius i vinculats; informes desfavorables que no són tinguts en compte... Estan canviant les normes del joc sobre la tramitació d'aquestes línies, i el que queda clar és que no és per garantir que els projectes es facin bé".

A més de la línia Grañén-Pierola, el Govern espanyol està tramitant el projecte de dues línies més de característiques similars: la de Valmuel-Begues/Garraf i Laluenga-Isona, sobre les quals l'Estat també ha de fer les corresponents Declaracions d'Impacte Ambientals (DIA), que estan condicionades al sentit de l'informe que emeti el Departament d'Acció Climàtica sobre l'efecte d'aquestes infraestructures sobre la biodiversitat.

Aquest tipus de projectes, "posen en risc la transició cap a un nou model energètic més just, sostenible i democràtic que viu Catalunya, perquè hipotequen grans extensions de territori per fer unes línies elèctriques que només beneficien a un privat i no responen al model d'integració territorial que el Govern espera per a les infraestructures energètiques del país", ha conclòs el conseller.

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook