Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 5 de març del 2023

Tres túnels de la Ronda Litoral de Barcelona incorporen LED per estalviar energia i augmentar la seguretat

L'AMB ha finalitzat la substitució d'enllumenat dels túnels de Colom, Pla de Palau i Poblenou, que s'ubiquen en el tram del front marítim de la ronda Litoral de Barcelona. Aquesta actuació ha comportat la substitució de 927 punts de llum. La renovació dels projectors suposa un estalvi de 2.229.753,84 kWh/any, que equival al consum anual de 300 habitatges. L'AMB té la previsió de fer tres actuacions més a partir del març del 2023, als túnels de Can Clota, Sant Feliu i Borràs de la ronda de Dalt, que completaran la substitució d'enllumenat als túnels de rondes.

L’enllumenat LED suposa la implementació d’una economia baixa en carboni, més eficient, neta i sostenible dins de la gestió integral de les rondes de Barcelona.

Els dos beneficis principals que comportarà aquesta nova il·luminació són els següents:

  • Eficiència energètica. S’estalviaran 2.229.753,84 kWh/any, xifra equivalent al consum anual de 300 famílies o habitatges, i la despesa de les arques públiques es reduirà 550.000 €/any.
  • Increment de la seguretat en la conducció i de la visibilitat. Aquesta circumstància farà disminuir la perillositat de la via i el risc d’accidents.

La primera substitució d’enllumenat es va fer al túnel de la Vila Olímpica de les rondes de Barcelona durant la primavera del 2020, amb la col·locació de 352 projectors LED. En aquest cas, va ser una prova pilot pionera per comprovar la idoneïtat d’aquesta il·luminació a les boques dels túnels.

El 50% d’aquestes actuacions estan cofinançades amb el Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) mitjançant el projecte de  “Millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions mitjançant el canvi de lluminàries convencional per altres de tecnologia LED a l’àmbit de les Rondes” inclòs en el Conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a realitzar entre altres, actuacions per Afavorir el pas a una economia baixa en carboni i així, aconseguir una economia més neta i sostenible.

Per a més informació sobre els projectes FEDER de l’AMB, podeu consultar: https://feder.amb.cat/

Article: MónSOStenible
Font: AMB

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Informació relacionada