Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 18 d'abril del 2023

L'ACA disminueix l'alliberament d'aigua de Sau cap a Susqueda per mantenir la qualitat i finalitza l'extracció de peixos

S?adopta aquesta mesura arran del descens de l?aportació d?aigua de Sau cap a Susqueda i després de constatar que la qualitat no està afectant a la fauna piscícola. Des de l?1 de març fins ara s?han transferit un total de 15 hm3 entre els dos embassaments. S?han retirat les embarcacions de pesca, però, en cas de necessitat, l?Agència disposarà de dos vaixells de tipus pelicà per si cal actuar davant d?una eventual mortaldat de peixos.
En les darreres setmanes s'ha anat reduint, de manera progressiva, el cabal transferit entre aquests dos embassaments, passant d'1 hm3/dia a 0,2 hm3/dia i, a partir d'ara, se seguirà alliberant aigua de Sau cap a Susqueda però en unes quantitats menors (aproximadament es deixarà anar el mateix cabal que entra a l'embassament, o fins i tot menys) per tald'evitar que es pugui deteriorar la qualitat de l'aigua a l'embassament de Susqueda. Entre l'1 de març i el 18 d'abril s'han transferit un total de 15 hm3 entre els dos embassaments. Aquesta quantitat d'aigua són tres quartes part del que aportarà la futura dessalinitzadora del Foix (20 hm3), que suposarà una inversió de 150 MEUR. Des de l'ACA se seguiran fent controls per comprovar en tot moment la qualitat de l'aigua d'ambdós embassaments (Sau i Susqueda), i també de la resta d'embassaments de les conques internes, per tal d'anar actuant en conseqüència per mantenir el màxim la qualitat de l'aigua que es veu afectada pels baixos nivells que estan assolint els embassaments.

D'altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) dona per finalitzat l'operatiu per a reduir la densitat de peixos a l'embassament de Sau, juntament amb la disminució del cabal d'aigua que s'està transferint cap a Susqueda, retirant avui les embarcacions de pesca. Es considera que amb els treballs duts a terme fins a la data i que han tingut una durada d'un mes, s'ha reduït la densitat de peixos a l'embassament i s'ha aconseguit preservar la qualitat de l'aigua.

Després d'un mes de treballs, en els quals s'han pescat 2,6 tones de peixos d'espècies invasores (concretament uns 4.000 peixos), s'ha decidit retirar les embarcacions al donar per conclòs l'operatiu per a transferir gran part de l'aigua de Sau cap a l'embassament de Susqueda, amb l'objectiu de preservar la qualitat de l'aigua de la conca del Ter. Els cost de l'operatiu ha estat de 138.000 euros, el que suposa una cinquena part del que s'havia previst inicialment.

Tot i la retirada dels vaixells, l'ACA seguirà disposant de dos pelicans que, en cas d'haver d'actuar arran d'una eventual mortaldat de peixos, es podran tornar a col·locar a l'embassament per dur a terme les tasques necessàries.

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook