Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 11 de juny del 2023

El futur és ara, una plataforma que neix per impulsar la transició ecològica a Catalunya

La nova plataforma "El futur és ara", impulsada per una desena d'entitats procedents de diferents àmbits que tenen com objectiu principal empènyer la transició ecològica a Catalunya que consideren que va en retard, ha definit com eixos principals d'actuació la reducció d'emissions, l'acceleració de la descarbonització, la conservació i recuperació de la biodiversitat, la transició justa cap a la sostenibilitat, la fiscalització de les accions tant privades com públiques que es porten a terme en aquest àmbit, l'adaptació i la resposta a l'emergència climàtica i els estils de vida.
Per definir els seus principis i els objectius que persegueix, la plataforma "El futur és ara" ha fet públic un manifest en el que reclamen al Govern català un full de ruta transparent, participat, just i amb monitoratge públic recurrent que sigui el centre de les polítiques públiques i privades i que fonamenti les decisions, projectes i pressupostos de totes les administracions públiques i del sector privat que actuen a Catalunya, d’aquí al 2030.

Manifest «El futur és ara»


Les organitzacions i persones sotasignants fem una crida al compliment del marc legal i dels objectius climàtics i ecològics que posi fi a l’actual estancament o, en el millor dels casos lentitud, en la transformació ecosocial que el país necessita.

Tots els compromisos i terminis de la Llei del Canvi Climàtic s’han incomplert, com per exemple els pressupostos de carboni i els inventaris d’embornals. El desplegament de les energies renovables i l’electrificació de sectors clau com la mobilitat i la producció de calor, es troben a anys llum dels nivells necessaris per descarbonitzar la societat al ritme requerit per la comunitat científica. La preservació de la biodiversitat brilla per la seva baixa rellevància en l’agenda política, amb l’Agència de la Natura pendent de creació i un infrafinançament crònic dels espais naturals protegits i l’escassetat de personal.

Tot aixó, mentre l’emergència climàtica és cada cop més evident i aguda, en forma de sequera extrema, onades de calor, risc d’incendis, temporals, i episodis de contaminació atmosfèrica que posen en perill la producció d’aliments, la salut humana i la capacitat d’adaptació al canvi climàtic (urbana, infraestructural, econòmica, social i ecològica).

Per aixó, les entitats de El Futur És Ara reclamen un full de ruta transparent, participat, just i amb monitoratge públic recurrent que sigui el centre de les polítiques públiques i privades i que fonamenti les decisions, projectes i pressupostos de totes les administracions públiques i del sector privat que actuen a Catalunya, d’aquí al 2030.

Eixos de la transcició ecològica

Des de la nova plataforma, s'han definit 7 eixos pels quals cal transitar per avançar en la transició ecosocial, posant-los al centre de les polítiques públiques i de tota la societat  
1. Reduir les emissions, els consums, els residus
2. Accelerar la descarbonització de l’energia i dels transports
3. Conservar i recuperar la biodiversitat dels ecosistemes clau
4. Transició justa cap a la sostenibilitat, en l’àmbit social, intergeneracional i internacional
5. Fulls de ruta, recursos i rendiment de comptes de les institucions públiques i del sector privat
6. Adaptació i resposta a les emergències de la crisi climàtica (aigua, calor, electricitat, etc.)
7. Estils de vida basats en la frugalitat, la felicitat, l’empatia i el futur compartit

Eines per aconseguir la transció ecològica

Per progressar en la transició ecosocial que proposa, la plataforma considera imprescindible la utilització d'eines específiques com:
1. Objectius basats en la ciència, climàtics i ecològics, pel 2030 i 2050 (IPCC i IPBES), en tots els àmbits de l’activitat socioeconòmica: empreses, administracions, institucions i per a tota Catalunya.
2. Full de ruta 2030-2050, amb planificació per a aquests objectius, per períodes anuals fins al 2030, en tots els àmbits de l’activitat socioeconòmica.
3. Pressupost de carboni, petjades de carboni i ecològica anuals, i comptabilitat (econòmica, social i ambiental) de l’impacte de la crisi climàtica i ecològica, en tots els àmbits de l’activitat socioeconòmica.
4. Monitorització transparent de l’assoliment dels fulls de ruta, amb avaluacions trimestrals i dades obertes, en tots els àmbits de l’activitat socioeconòmica. Participació ciutadana en els processos de planificació i mecanismes de cogovernança.
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook