Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 6 de juny del 2022

Una sola Terra, lema del Dia Mundial del Medi Ambient d'aquest any

"Una sola Terra en el Sistema Solar. El seu futur està a les vostres mans" deia sovint el bioquímic català Joan Oró,. La frase, recollida en una placa a l'entrada del Parc Astronòmic del Montsec, situat al municipi d'Àger, a la comarca de La Noguera, inaugurat el el 15 de gener del 2009, fa al·lusió al fet sabut que a l'Univers hi ha milers de milions de galàxies i que a la nostra galàxiia, la Via Làctia, hi ha milers de milions de planetes, uns batejats per nosaltres i d'altres no, però que només hi ha una Terra. I com diu Joan Oró, el seu futur està a les nostres mans. La Terra s'enfronta a una triple emergència planetària: el clima s'escalfa a un ritme massa ràpid perquè les persones i la natura s'hi adaptin; la pèrdua d'hàbitat i altres pressions sobre la natura han fet que aproximadament 1 milió d'espècies estiguin en perill d'extinció; i la contaminació continua enverinant el nostre aire, terra i aigua. #UnaSolaTierra és la campanya del Dia Mundial del Medi Ambient 2022 en què es pretén conscienciar sobre aquestes tres crisis, alhora que s'anima i fomenta la celebració, protecció i restauració del planeta
 
 -  -  <br />  <br />


El Dia Mundial del Medi Ambient es celebra des del 5 de juny de 1973, sota la direcció del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA)

Estem utilitzant l'equivalent a 1,6 Terres per mantenir el nostre estil de vida actual i els ecosistemes ja no poden satisfer les nostres demandes. 
El 67% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle estan associades als nostres estils de vida. Els estudis mostren que un gir cap a comportaments sostenibles reduiria les nostres emissions entre un 40 i un 70% per al 2050. El consum i la producció sostenibles comportarien millores econòmiques i mediambientals, a més de tenir un impacte positiu en la salut i l'alleujament de la pobresa. Tot això es traduiria en un augment mitjà dels ingressos en un 11% als països d'ingressos baixos-mitjans i un 4% als països d'ingressos alts per al 2060.

"Una sola Terra"

Es tracta d'un eslògan amb gran simbolisme ja que va ser l'empleat a la primera Conferència d'Estocolm del 1972, un esdeveniment que va posar el medi ambient a l'agenda global i va conduir a l'establiment del Dia Mundial del Medi Ambient. Cinquanta anys després, Suècia ha acollit Estocolm+50 del 2 al 3 de juny i el Dia Mundial del Medi Ambient el 5 de juny.

Fer que la vida sostenible sigui la nostra primera opció

La sostenibilitat es pot aplicar a múltiples aspectes. Des de l'energia, els sistemes de protecció de la biodiversitat, el comerç mundial o el transport, passant per com vivim a les nostres ciutats, com i on s'inverteixen els nostres diners, els nostres sistemes alimentaris i fins allò que fem per divertir-nos.

Però per triar el camí de la sostenibilitat en tots els aspectes de la vida, hem de tenir opcions disponibles, assequibles i atractives i prendre millors decisions diàries. Moltes d'aquestes opcions només les poden generar entitats més grans: governs nacionals i subnacionals, institucions financeres, empreses, organitzacions internacionals i altres organitzacions amb el poder de reescriure les regles, emmarcar la nostra ambició i obrir nous horitzons. Així, el paper de les persones i la societat civil s'ha de centrar en la defensa, la sensibilització i la participació sobre això. Com més alcem les nostres veus, emfatitzem el que cal fer i assenyalem qui és el responsable, més ràpid vindrà el canvi.

Estocolm+50

Els dies 2 i 3 de juny d'aquest 2022, líders mundials i representants de governs, empreses, organitzacions internacionals, societat civil i joves s'han reunit a Suècia durant la conferència Estocolm+50, una trobada internacional per impulsar l'acció cap a un planeta sa per a la prosperitat de tots. Aquest esdeveniment també commemora el 50è aniversari de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà, la qual va marcar una nova era de cooperació mundial mediambiental.


Article: MónSOStenible
Font: Nacions Unides

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Enllaços

Estocolm+50

Informació relacionada