Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 21 d'abril del 2023

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària alerta del perill sanitari del bisfenol A present als envasos alimentaris

Aquesta setmana l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, l'EFSA, ha presentat un informe alertant del risc que té el bisfenol A en la salut de les persones consumidores de tots els grups d'edat. I ho ha fet en un estudi en el qual s'han examinat 800 informes científics publicats des del 2013.
L'exposició alimentària al bisfenol A (BPA) és un problema de salut per a consumidors de tots els grups d'edat segons les conclusions dels experts científics de l'EFSA en una nova reavaluació. En una avaluació exhaustiva de les proves científiques, i després de les aportacions de consulta pública, els experts de l'EFSA van identificar efectes potencialment nocius per al sistema immunitari. La Comissió Europea i les autoritats nacionals han de debatre les mesures reglamentàries adequades per al seguiment de les recomanacions de l'EFSA.

El bisfenol A (BPA)
És una substància química que es fa servir en combinació amb altres substàncies per fabricar plàstics i resines. El BPA es fa servir, per exemple, en plàstics de policarbonat, un tipus de plàstic transparent i rígid utilitzat per fabricar dispensadors d'aigua, recipients d'emmagatzematge i ampolles de begudes reutilitzables. També s'utilitza per produir resines epoxídiques emprades per fabricar recobriments protectors i làmines per a llaunes i bótes de begudes i aliments. Les substàncies químiques com el BPA utilitzades en contenidors de productes alimentaris poden migrar en quantitats molt petites als aliments i begudes que contenen, per la qual cosa els científics de l'EFSA en revisen periòdicament la seguretat.


Article: MónSOStenible
Font: Rezero

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook