Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 20 de desembre del 2022

Els bicibox de l'AMB permetran estacionar patinets i altres vehicles de mobilitat personal

Davant la proposta de regulació temporal de l'accés dels patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) al transport públic, aprovada ahir al Consell d'Administració de l'ATM, i davant la necessitat de facilitar a la ciutadania l?estacionament i punts d'intercanvi d'aquests ginys amb el transport públic, l'AMB permetrà que els patinets i la resta de VMP es puguin aparcar de manera segura als mòduls del Bicibox, el servei metropolità d'aparcament segur de bicicletes. L'AMB ha pres aquesta mesura per facilitar la intermodalitat, davant la petició de l'ATM de limitar temporalment els vehicles de mobilitat personal al transport públic i recorda que part important del servei Bicibox està distribuït al costat d'estacions ferroviàries i de nodes de transport públic de la metròpolis de Barcelona.
Aquest dimarts, 20 de desembre, el Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat inicialment la modificació del reglament del servei metropolità del Bicibox per fer-ho factible. D'aquesta manera, es podrà ampliar l'objecte del servei a l'estacionament de VMP, i no només de bicicletes. Durant el període d'informació pública del nou reglament es podran rebre al·legacions d'operadors de transport i associacions d'usuaris de VMP i bicicletes i, en tot cas, l'AMB acordarà amb els municipis les condicions detallades de l'aparcament de VMP al servei Bicibox, amb l'objectiu d'afavorir la intermodalitat amb el transport públic metropolità.

El nou el reglament del Bicibox també inclourà altres mesures:

· L'eliminació de l'abonament e-Bicibox, que donarà pas al nou servei de bici pública metropolitana AMBici, que arribarà a 15 municipis i tindrà 2.600 bicicletes.

· La creació de nous abonaments de Bicibox i tarifes per a estacionaments de llarga durada.

· Una nova versió de l'aplicació mòbil Bicibox, que esdevindrà el principal canal d'accés al servei.

El servei Bicibox de l'AMB

El Bicibox, un servei metropolità complementari al transport públic, es presta de manera gratuïta i té com a objectiu l'aparcament segur de bicicletes. Tot, per fomentar la intermodalitat i els desplaçaments sostenibles per la metròpolis de Barcelona. El servei del Bicibox disposa actualment de 19.488 usuaris i 2.453 places. Funciona amb diferents formats: en mòduls al carrer (de 14 o 7 places), en aparcaments de gran capacitat a prop d'estacions de tren (per exemple, els models de Gavà i Badalona), en estacions de metro (per exemple, Pompeu Fabra o a Parc Logístic), i en locals a peu de carrer, com és el cas del de Sant Joan Despí.

D'altra banda, gràcies al finançament del Pla de sostenibilitat ambiental (PSA) i dels fons Next Generation EU, l'AMB està impulsant la implantació de nous aparcaments Bicibox de gran capacitat a l'Hospitalet de Llobregat (Collblanc), el Prat de Llobregat (estació de RENFE, el Mas Blau i a dues estacions de metro L9) i Viladecans (estació RENFE). Aquests espais de gran capacitat se sumaran a la instal·lació de nous mòduls de 14 places.

A banda de la futura incorporació dels VMP al servei Bicibox, l'AMB treballa en estreta col·laboració amb els ajuntaments metropolitans en l'actualització de les recomanacions per coordinar i actualitzar les ordenances municipals de circulació de cicles i VMP de l'any 2018. El document, que es presentarà a principis del 2023, adaptarà els canvis en la regulació esdevinguts des d'aleshores.

 

Article: MónSOStenible
Font: AMB

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook