Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 23 de febrer del 2023

Leo Bejarano, nou cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic

L'ambientòleg Leo Bejarano ha estat nomenat nou cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, en substitució de Salvador Samitier. Bejarano, format a la Universitat de Girona (UdG), ha treballat com a tècnic a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, des de l'any 2014, i als serveis territorials de Girona, des del 2006. Des del 2021, és secretari del Consell de Protecció de la Natura. Degà del Col·legi d'Ambientòlegs entre el 2014 i el 2023, té més de 20 anys d'experiència en gestió i planificació ambiental i és participant actiu en diferents organitzacions i xarxes del Moviment per la Justícia Climàtica.
Una de les tasques més imminents que haurà d'encarar Bejarano al capdavant de l'Oficina és l'organització de l'Assemblea Ciutadana pel Clima, que se celebrarà a finals del 2023.

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, adscrita a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, impulsa i coordina a Catalunya el desenvolupament normatiu, les estratègies, els plans i els objectius en matèria de canvi climàtic, sobre la base dels compromisos adoptats al si de la Unió Europea. Entre altres funcions, analitza periòdicament l'evolució de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) i els mercats de carboni, la vulnerabilitat dels recursos i els sistemes naturals, els sectors econòmics i els territoris als impactes del canvi climàtic. També avalua el grau d'implantació de les polítiques en matèria de canvi climàtic a Catalunya i impulsa actuacions i projectes per millorar la capacitat i la integració de l'adaptació a les polítiques sectorials. 
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic és l'òrgan tècnic del Govern de la Generalitat de Catalunya, adscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Secretaria d'Acció Climàtica, encarregat d'impulsar a Catalunya l'establiment d'estratègies, plans i projectes en matèria de canvi climàtic.

Sobre la base dels compromisos adoptats en el si de la Unió Europea, l'Oficina vetlla per a la integració de la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic en les polítiques sectorials, i impulsa projectes i actuacions concertades amb d'altres governs en matèria de polítiques climàtiques.

Així mateix, l'Oficina actua com a secretaria tècnica i administrativa de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic.

Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Informació relacionada