Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 18 de febrer del 2024

Tractar la sequera a l'àmbit educatiu i de l'escola

L'Escola Salvat Papasseit de Santa Coloma de Gramenet desenvolupa un projecte educatiu entorn de l'ús responsable de l'aigua. Es tracta d'un projecte específic sobre sequera a un grup de segon de primària, en el qual, a partir d'una activitat aquàtica d'oci educatiu, es treballat a classe els diferents estats de l'aigua i la seva preservació. Com a activitat de grup, l'alumnat ha instal·lat i tingut cura d'un pluviòmetre, i n'ha analitzat les dades, per concloure que hi ha una manca de pluja i que, a més, l'aigua caiguda es pot evaporar. Aquest és només un exemple de la tasca pedagògica que es fa a totes les aules catalanes sobre la sequera. En aquest sentit, el Departament d'Educació ha creat recursos específics per als centres. i ha generat un espai específic amb orientacions sobre com explicar la sequera a l'aula.
L’escola, en tant que institució permeable al seu entorn, absorbeix les qüestions candents i les aprofita per crear situacions d’aprenentatge profitoses a l’hora de preparar l’alumnat per a l’exercici d’una ciutadania activa i democràtica

És en aquest sentit que el Decret de currículum de l’educació bàsica disposa que l’alumnat ha de desenvolupar una actitud responsable, tot prenent consciència de la degradació del medi ambient, coneixent les causes que la provoquen, agreugen o milloren. Cal que, en completar l’educació primària, l’alumne s’iniciï en l’adopció d’hàbits de vida sostenible per contribuir a la conservació de la biodiversitat. A la secundària, àrees com Biologia i Geologia, i Educació en Valors Cívics i Ètics recullen competències específiques sobre acció climàtica, que passen per analitzar els efectes de determinades accions sobre el medi ambient i adoptar hàbits que minimitzin aquests impactes.

A partir d’aquesta base normativa i conscient de l’emergència per sequera, el Departament d’Educació ha creat recursos específics per als centres. S’ha generat un espai específic amb orientacions sobre com dur lala sequera a l’aula (treballant el cicle de l’aigua, els seus usos i el foment de l’estalvi, i el consum responsable...) a través de situacions d’aprenentatge adreçades a les diferents etapes educatives:

- Educació infantil: “Com podem aconseguir aigua per jugar al pati?”.

- Educació bàsica: Sense aigua a l’aixeta!”, “Com arriba l’aigua a les cases i les escoles?” i “Restriccions d’aigua?”.

- Batxillerat: “El clima ens desafia” i “La crisi de l’aigua!”.

- Graduat en educació secundària obligatòria (GESO): “Fem rajar l’aixeta amb seny”.

Les situacions d’aprenentatge són flexibles, per poder ser dutes a terme en diferents centres, amb adaptacions o sense. A banda, el web recull recursos externs, com pàgines oficials (el visor de la sequera, el visor de l’aigua, el Meteocat...) o vídeos informatius, entre d’altres. Tota aquesta informació s’ha traspassat als centres a través del butlletí de direccions i d’enviaments massius.

També s’han enviat diferents cartells en el marc de les campanyes oficials del Govern, perquè els centres puguin penjar-los als seus espais. Se n’han enviat d’impresos (10 consells per a estalviar aigua) i d’imprimibles (perposar al costat de les aixetes dels lavabos)

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook