Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 9 de maig del 2022

Les mesures per reduir envasos ajuden als comerços de proximitat a ser més competitius

En motiu del Dia Europeu del Comerç de proximitat, diada que des del 2019 es celebra el 9 de maig coincidint amb el Dia d'Europa, us volem recordar que la implantació d'actuacions de reducció d'envasos ajuden a la competitivitat del comerç de proximitat. En aquest sentit, Rezero ha calculat que una única botiga que ven els productes a granel estalvia de mitjana 1 tona d'envasos anualment, En els darrers 5-10 anys s'ha produït un gran creixement del sector comercial pel que fa al nombre d?aquests establiments, el volum de vendes i el nombre de treballadors.Des de Rezero estimen que l'any 2023 es podran generar 10.000 llocs de treball en el sector comercial que fomenta la venda a granel, sense envasos. Des de la UE s'estima que per l?any 2023 es podrien estalviar al voltant de 5.500 tones d'envasos gràcies a aquestes botigues.
 -  -  <br />  <br />


A banda del gran potencial de generació de llocs de treball, aquesta tipologia de botigues permeten estalviar grans quantitats d’envasos

Per tal de fomentar aquests models de negoci, des de Rezero es recomana polítiques en la línia de potenciar el comerç de proximitat:
  • Millor reflexió sobre els costos totals de l’envasat (en el preu dels envasos no es reflecteixen els costos reals associats a la seva gestió i tractament al final de la seva vida útil): La implantació d’actuacions per solucionar aquestes limitacions poden ajudar a incrementar la competitivitat, en termes econòmics, de les botigues lliures d’envasos. Per exemple, la implantació de sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) amb eco-modulació de taxes i que cobreixin la totalitat dels costos dels envasos fins al final de la seva vida útil.
  • Claredat i harmonització de les normatives de venda a granel: Es detecta la necessitat de desenvolupar un enfocament harmonitzat sobre la forma en què les regulacions nacionals i regionals de la UE tracten les botigues lliures d’envasos, incloses les definicions de venda a granel i les regulacions relacionades amb la seguretat alimentària. En la recent aprovació de la llei estatal de residus els establiments comercials hauran de destinar un 20% a Granell i/o venda amb envasos reutilitzables.
  • Desenvolupament de cadenes de subministrament: La transferència dels costos totals de l’envasat als productors i les millores en la claredat respecte a les definicions de granel i regulacions de seguretat alimentària poden alleujar les dificultats en les cadenes de subministrament.
 -  -  <br />  <br />
 

Actualment hi ha més de 600 comerços a Catalunya certificats com a Comerç Verd

Per enxarxar els comerços en pro de la sostenibilitat i la reducció d’envasos, Rezero certifica els comerços que compleixen amb una oferta sense residus, de proximitat i ecològics. L’objectiu és fomentar-los, visibilitzar-los i crear una xarxa del comerç de proximitat que s’empoderi alhora de reivindicar el paper tan important que tenen i han tingut sempre en la reducció de residus d’envasos i embolcalls.
 


Article: MónSOStenible
Font: Rezero

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook