Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 15 de setembre del 2023

S'identifiquen 25 nous virus en aigües residuals de Barcelona

Un equip de la Universitat de Barcelona ha identificat 25 nous virus que infecten bacteris del tracte intestinal humà en aigües residuals de l?àrea metropolitana de la ciutat i d'alguns municipis pròxims. Aquests bacteriòfags, de l?ordre de virus CrAssvirales, infecten alguns tipus de bacteris (gènere Bacteroides) i són molt abundants en la microbiota del tracte digestiu dels humans. Els virus aïllats, tot i ser del tipus CrAss, presenten un genoma completament diferent de qualssevol altres virus d?aquest tipus descrits fins ara en la bibliografia científica, i s?han anomenat crAssBcn phages.
La descoberta, publicada a la revista Nature Communications, l’ha dut a terme un equip liderat per la catedràtica Maite Muniesa, del Grup de Recerca de Microbiologia d’Aigües Relacionada amb la Salut (MARS) de la Facultat de Biologia de la UB. Per les seves característiques, els nous virus es perfilen com a potencials indicadors de contaminació fecal en humans. A més, el grup vol centrar-se a investigar si la presència i l’abundància de fags crAss —en concret, de fags crAssBcn— és diferent entre individus sans i persones afectades per algunes malalties (intestinals, metabòliques o fins i tot del sistema nerviós).

 «Pel que sabem, els fags crAssBcn són molt específics de la microbiota humana i fins ara no els hem trobat en microbiota d’altres animals», detalla la professora Maite Muniesa, de la secció de Microbiologia del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB. «El seu rol biològic encara és desconegut, però sent uns fags tan abundants i que infecten un gènere bacterià (Bacteroides) també molt abundant a l’intestí humà, se sospita que deuen jugar un paper regulador de les poblacions bacterianes i tenir certa influència en la microbiota intestinal humana».  

Des del 2014, només quatre grups havien pogut aïllar un total de 7 virus del tipus crAss. Ara, l’equip de la UB ha identificat 25 fags nous de cop, i amplia de manera significativa el mapa global d’aquest grup de virus de gran prevalença en la població mundial. A més, els crAssBcn, malgrat ser originaris de l’àrea de Barcelona, mostren una gran distribució i s’han detectat en el 51 % de metagenomes intestinals d’arreu del món.Article de referència
Ramos Barbero, M. D.; Gómez Gómez, C.; Sala Comorera, L. et al. 
«Characterization of crAss-like phage isolates highlights Crassvirales genetic heterogeneity and worldwide distribution»Nature Communications, juliol de 2023. DOI: 10.1038/s41467-023-40098-z Article: MónSOStenible
Font: UB

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook