Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 7 de desembre del 2023

Els governs subnacionals reivindiquen la seva capacitat per impulsar solucions a la crisi climàtica i de biodiversitat

Des de la xarxa de governs subnacionals i entitats regionals que integren Regions4 es proposa passar a l'acció, donat que els compromisos internacionals de mitigació del canvi global no garanteixen fins ara les propostes de la comunitat científica per mantenir els límits planetaris vinculats a canvi climàtic i biodiversitat. La proposta es concreta en 4 grans àmbits d'actuació: plantejar solucions inclusives i multi-escala del paisatge i els ecosistemes, impulsar la governança regional, accelerar el flux econòmic als organismes locals i unir esforços entre les administracions subnacionals i internacionals.
Els governs subnacionals i les entitats regionals associats a Regions4 –entre les quals hi ha el CREAF– han fet públic un document amb una bateria d’accions per contribuir a solucionar la doble crisi mundial de clima i biodiversitat que viu el planeta. L’informe s’anomena 'Transformative Multi-Level Action: Subnational Solutions for Climate & Biodiversity’ i s’adreça a persones amb poder polític de decisió de tot el món. Amb aquesta proposta, Regions4 posa en evidència que l’experiència, coneixement i naturalesa dels governs subnacionals és un bon laboratori d'innovació territorial per aplicar solucions contra la crisi global que, a continuació, es repliquin a escala internacional.  

La proposta es concreta en 4 grans àmbits d’actuació 1. plantejar solucions inclusives i multi-escala del paisatge i els ecosistemes, 2. impulsar la governança regional, 3. accelerar el flux econòmic als organismes locals i 4. unir esforços entre les administracions subnacionals i internacionals.  

El document posa en evidència que “la comunitat científica té clares les transformacions necessàries per mantenir els límits planetaris dins d’un espai segur per a la humanitat, alhora que s’han establert ambiciosos objectius internacionals de biodiversitat, clima y sostenibilitat fins al 2030 i 2050”. Ara bé, la urgència que planteja Regions4 rau en el seu convenciment que “els acords i els compromisos establerts fins ara no garanteixen els resultats”. La intenció de l’associació internacional és col·laborar i passar a l’acció per complir els ambiciosos objectius internacionals de l’Acord de París, del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, de la COP15 de biodiversitat, del United Nations Framework Convention on Climate Change, de la Convention on Biological Diversity i dels ODS de l’Agenda 2030, per anomenar els essencials.  

4 propostes contra la crisi mundial de clima i biodiversitat

1/ Plantejar solucions inclusives i multi-escala del paisatge i els ecosistemes

 Els governs subnacionals treballen amb una estreta connexió amb les realitats locals i proposen, d’una banda, solucions al canvi climàtic que respectin els ecosistemes i, de l’altra, consultes lliures i obertes a les comunitats locals. Entre les millors alternatives s’anomenen les reserves de la biosfera i els corredors biològics, útils per integrar els objectius globals a les geografies locals.  

2/ Impulsar la governança regional

 Cal enfortir l’eficàcia, la qualitat i la bona orientació dels governs regionals i subnacionals, per conciliar els objectius mediambientals i de desenvolupament que donen resposta a les emergències climàtica i de biodiversitat. Aquest és un primer pas per complir amb els objectius de la United Nations Framework Convention on Climate Change, la Convention on Biological Diversity i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Regions4 apunta que l’IPCC i l’IPBES ja han posat de manifest que cal coordinar i donar coherència a l’acció internacional, nacional i subnacional.   

3/ Accelerar el flux econòmic als organismes locals 

 Entre el 2003 i el 2016, menys del 10% del finançament per al clima procedent dels fons mundials per al clima es va destinar a l'acció local. Els governs subnacionals tenen una capacitat limitada per recaptar ingressos a través d'impostos i taxes i depenen en gran mesura de les transferències del govern central i altres subvencions, que representen de mitjana més de la meitat (51,5%) dels seus ingressos. Si bé els compromisos i el mandat estan assumits per part dels governs subnacionals, els recursos financers que permetrien aplicar-los segueixen arribant lentament. Es destaquen compromisos com ara el Porcés d’Edimburg (2020), la COP15, el Programa BIOFIN del PNUD.  

4/ Unir esforços a abast subnacional i global  

 Segons estimacions del PNUD, més del 70% de totes les mesures de mitigació del canvi climàtic i el 90% de les mesures d'adaptació necessàries per complir l'Acord de París s'han d'adoptar subnacionalment. La ciència és clara sobre les accions a seguir, però cal difondre el coneixement científic, promoure solucions integrades i accelerar el flux de recursos econòmics. Alinear les agendes internacionals sobre el clima i la biodiversitat és una de les vies més sòlides per avançar, i pot ajudar a superar les crisis planetàries que encarem.  

Article: MónSOStenible
Font: CREAF

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Enllaços

Regions4

Informació relacionada