Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 24 d'agost del 2022

Peixos autòctons per recuperar la població dels rius i fomentar la pesca sostenible i sense mort

Els alliberaments tenen com a objectiu recuperar i millorar les poblacions actualment en declivi d'aquestes espècies, i fomentar-ne la pesca recreativa sostenible, que històricament ha estat més enfocada a la pesca de la truita comuna (Salmo trutta). A tot Catalunya la pesca de les espècies de ciprínids autòctons es fa exclusivament en la modalitat sense mort, que significa que els exemplars capturats s'han de retornar amb vida al riu. Els alliberaments s'emmarquen dins el Pla pilot de producció de ciprínids autòctons que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural té en marxa per al barb de l'Ebre, la bagra i la madrilla. El pla es va iniciar el 2014 a causa de la davallada de les poblacions de ciprínids autòctons, principalment de les tres espècies citades, i pel creixement de la pesca de ciprínids observat a partir de l'anàlisi dels permisos de pesca expedits.
 -  -  <br />  <br />


Aquest agost, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha alliberat aproximadament 1.500 exemplars de ciprínids autòctons, entre bagres (Squalius laietanus), barbs de l'Ebre (Luciobarbus graellsii) i madrilles (Parachondrostoma miegii), al pantà d'Albagés, al riu Noguera Ribagorçana al seu pas per Corbins, i al riu Flamisell a l'altura de la Pobla de Segur

Aquests alliberaments s'emmarquen en un pla pilot que es va iniciar el 2014 a causa de la davallada de les poblacions de ciprínids autòctons, principalment de les tres espècies citades, i pel creixement de la pesca de ciprínids observat a partir de l'anàlisi dels permisos de pesca expedits. El pla obté exemplars provinents de rescats que es fan en rius que s'assequen durant l'estiu, per evitar mortalitats massives. També es capturen exemplars reproductors, tot induint les femelles perquè expulsin els òvuls per fecundar-los amb esperma de mascles i traslladar els òvuls a la piscifactoria perquè descloguin i creixin. A més, des de 2018 s'ha comprovat que exemplars reproductors de bagra i madrilla s?han reproduït de forma espontània a les instal·lacions de la piscifactoria. La reproducció d'aquestes espècies es duu a terme a la piscifactoria AiguaNatura, situada al Parc Natural dels Ports.


Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook