Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 9 de novembre del 2013

L'expansió dels alzinars ofega les pinedes de la península ibèrica

Un estudi realitzat per investigadors del CREAF i de la Universitat Autònoma de Barcelona demostra que moltes poblacions de pins de la península Ibèrica es troben en regressió. L'estudi preveu un escenari molt poc favorable per algunes espècies de pi davant el canvi climàtic, que es veurien afectades negativament tant per l'expansió dels alzinars com per l?increment de sequeres i incendis.
Segons un nou estudi publicat a la revista Global Ecology and Biogeography per experts del CREAF i de la Universitat Autònoma de Barcelona, els alzinars s'estan expandint en àmplies zones i estan colonitzant el sotabosc de pinedes de diferents espècies. Aquest estrat dens d'alzines i roures dificulta l'establiment i el creixement dels plançons de pi de la majoria de boscos de la península Ibèrica .

L'estudi quantifica que les dificultats en la germinació i establiment de nous pins afecten ja al 63% de les pinedes de la península en espècies com el pi blanc, el pi pinyer, el pi roig, la pinassa i el pinastre. Les tendències més negatives s'han detectat en les pinedes de muntanya, en espècies com el pi roig i la pinassa. Els autors de l'estudi relacionen l'expansió dels alzinars amb l'abandonament de l'explotació i la gestió forestal que ha viscut la península durant les últimes dècades.

L'expansió dels alzinars i les rouredes pot dificultar la respostes de les pinedes als impactes canvi climàtic
L'estudi dibuixa un escenari futur molt poc favorable per algunes espècies de pi de muntanya, com el pi roig i la pinassa. Aquestes espècies de pi, es veurien afectades negativament tant per l'expansió dels alzinars com per l'increment de sequeres i incendis associat al canvi climàtic. L'estudi demostra que els incendis i les sequeres tenen un efecte negatiu sobre l'establiment dels boscos de pins no adaptats al foc, com són la pinassa i el pi roig. El canvi climàtic pot comportar més canvis en la distribució dels alzinars, expandint la seva distribució en zones més altes i fredes o limitant el seu èxit en zones força seques. L'estudi destaca que l'expansió dels alzinars amb el canvi climàtic pot ser un factor clau en la regressió de moltes poblacions de pi de la península en les properes dècades.

Article: MónSOStenible
Font: CREAF

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook