Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 4 de gener del 2021

L'Euroregió Pirineus Mediterrània promou l'adaptació al canvi climàtic a través d'un projecte de gestió del risc d'inundació en conques fluvials

L'Euroregió Pirineus-Mediterrània vol fomentar la creació de xarxes d'actors euroregionals en el sector de l'aigua. És per això que el llançament de la "Convocatòria Aigua" s'emmarca en l'estratègia euroregional de la innovació.La Convocatòria Aigua vincula les accions en aquest sector amb altres àrees prioritàries per a l'Euroregió, com el turisme, l?agroalimentació i la salut. Enguany, l'Euroregió ha decidit concedir la subvenció de la "Convocatòria Aigua" de 15.000? al Centre Tecnològic BETA de la UVIC-UCC. La candidatura guanyadora s'ha presentat amb el projecte "Solucions sostenibles" per a la gestió del risc d'inundació en conques fluvials sensibles als efectes del canvi climàtic. En concret,aquesta candidatura pretén dissenyar i implementar solucions basades en la natura en conques petites mediterrànies, que alhora siguin el marc d'accions educatives i de sensibilització. L'objectiu del projecte és desenvolupar eines per a reduir el risc associat a les inundacions sobtades en un context de canvi climàtic.
El consorci beneficiari d’aquest ajut, coordinat pel Centre Tecnològic BETA, el conformen també la Universitat de les Illes Balears (Illes Balears), l’Hydrometeorological Innovative Solutions S.L., ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L.U. (Catalunya), el Laboratoire Écologie Fonctionnelle et Environnement – ECOLAB, l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) i el Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées (França). També compta amb la participació de Naturem Solutions (Bèlgica) i de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears. Tot i que la present convocatòria ha focalitzat el seu interès en les prioritats del sector de l’aigua, també ha valorat positivament la creació de sinèrgies amb altres sectors prioritaris per a l’EPM com són el turisme, l’agroalimentació i la salut.

L'Euroregió Pirineus-Mediterrania

L’EPM és organisme públic sorgit el 2004 d'un projecte polític de cooperació territorial amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la Regió d’Occitània, que n’exerceix la presidència, rotatòria, des de finals d’octubre de 2020.
Article: MónSOStenible
Font: EPM

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook