Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 20 de desembre del 2023

Les restriccions previstes en el Pla Especial de Sequera podran flexibilitzar-se si es justifica un ús eficient de l'aigua

El sector agrari que justifiqui un ús eficient de l'aigua podrà flexibilitzar les restriccions previstes en el Pla Especial de Sequera (PES). El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural ha presentat els Plans d'estalvi per a usos agraris que permet al sector reduir aquestes restriccions, que ara són del 40% en fase d'Excepcionalitat pel reg agrícola i del 30% per a usos ramaders i que, si s'entra en fase d'Emergència, seran del 80% per l'agrícola i del 50% pels ramaders.
El Pla de Sequera estableix que aquelles persones que siguin titulars d'aprofitaments d'aigua per a usos que no siguin per a l'abastament, com per exemple l'agrari, han de reduir els seus consums en un percentatge establert en el PES, en funció de l'estat de sequera declarat en cada moment. No obstant, el PES també ofereix a aquests usuaris la possibilitat de flexibilitzar aquests reduccions presentant un Pla d’estalvi d’aigua a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Un cop rebut aquest pla d’estalvi, l'ACA pot resoldre aplicar un percentatge de reducció inferior, un cop analitzades les particularitats de cada ús i les diferents afectacions o interferències que es poguessin produir.
Els Plans d’estalvi els poden presentar qualsevol titular d’una concessió per a l’aprofitament d’aigües a les conques internes de Catalunya, com ara comunitats de regants, comunitats d’usuaris d’aigua o explotacions individuals agrícoles o ramaderes. Des de la direcció General d’Agricultura i Ramaderia s’informarà al sector durant aquest desembre a través de les diferents taules sectorials per motivar-ne la presentació.

La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, ha explicat que aquests Plans permeten “evitar restriccions homogènies i indiscriminades de consum d’aigua” per a usos agrícoles i ramaders i, alhora, “estimular la millora permanent de l’eficiència als diferents usos, però especialment a l’agricultura i a la ramaderia”. Seguim treballant per acompanyar el sector en aquest moment tan complicat amb l’objectiu d’evitar que ningú hagi de plegar a causa de la sequera”, ha conclòs Guillaumes.

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook