Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 6 de juny del 2010

L'energia solar fotovoltàica, repte de futur pels ens locals

Amb aquesta proposta, i des de la vesant medi ambiental i de sostenibilitat, es volen potenciar nous models de consum més ecològics i responsables socialment, i des de la vessant del mercat de treball, potenciar la recol?locació i formació de persones aturades provinents del sector de la construcció cap a activitats vinculades a les energies renovables com a sector de futur.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'ajuntament de Sant Just Desvern van organitzar (2-6-2010), de manera conjunta, una jornada sobre les energies renovables, i més concretament sobre l'energia solar fotovoltaica. L'alcalde del municipi, el Sr. Josep Perpinyà i Palau, i la Sra. Rosa Boladeras Serraviñals, presidenta del consell comarcal, van fer la presentació de la jornada.

L'acte complia un triple objectiu. D'una banda, generar un espai de trobada comarcal on explorar i facilitar informació sobre les característiques d'aquest tipus d'energia renovable per tal de potenciar el seu ús des de l'administració pública i explorar possibles vies de col•laboració entre ajuntaments i consell comarcal.
En segon lloc, conèixer iniciatives liderades per ajuntaments de la comarca per tal d'intercanviar el coneixement i compartir amb els ajuntaments interessats en encetar alguna experiència similar. En aquesta línia, es van aportar dues experiències, la de l'ajuntament de Sant Just Desvern, presentada per el Sr. Pere Orriols, 2n tinent d'alcalde; i la de l'ajuntament del Prat de Llobregat, a càrrec de la Sra. Alba Bou, regidora de medi ambient.

I, en tercer lloc, realitzar una proposta de col•laboració entre ajuntaments i el propi consell comarcal per a posar en marxa un projecte relacionat amb l'energia solar fotovoltaica. Es tracta de dissenyar un projecte que combina la formació per a persones aturades en la instal•lació de plantes solars fotovoltaiques, i pràctiques laborals que consisteixen en realitzar la pròpia instal•lació d'una planta fotovoltaica.

L'experiència serviria per testar un model que es podria reproduir posteriorment, en altres indrets i municipis de la comarca. L'encarregat de posar-ho en marxa seria el Consell Comarcal del Baix Llobregat, qui també assumiria la seva gestió i coordinació. Els ajuntaments serien els responsables de detectar les persones susceptibles de participar, formar-se i adquirir una experiència laboral.

Aquest projecte es vol sol•licitar al Servei d'ocupació de Catalunya en el marc d'una propera convocatòria, la de programa Noves Cases per nous Oficis, que combina la pràctica laboral i la formació en un ofici. En aquest model de gestió, el consell comarcal aporta una dilatada experiència, així com en el desenvolupament de programes similars, com ara les Escoles Tallers, Tallers d'ocupació i Cases d'oficis.

A l'acte també va participar la Sra. Neus Sánchez Jiménez, Directora de programes del Servei d'ocupació de Catalunya, qui va explicar a les persones assistents alguns dels programes que s'espera que apareguin en el marc de les properes convocatòries.

La jornada va finalitzar amb la intervenció del Sr. Joan Miñarro, gerent de l'empresa pública de Sant Just Desvern PROECSA, qui va presentar la proposta d'instal•lació de la planta fotovoltaica del projecte presentat.
Article: MónSOStenible
Font: Consell Comarcal Baix Llobregat

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook