Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 9 de setembre del 2021

L'agricultura regenerativa, un camí per reduir les emissions a través de la regeneració del sòl

En motiu del Dia Mundial de l'Agricultura, que es celebra el 9 de setembre, us volem parlar de l'agricultura regenerativa com una via per reduir les emissions de CO2. L'agricultura regenerativa proposa la restauració del sòl a partir de la conservació i rehabilitació als sistemes alimentaris i agrícoles i es basa en la regeneració de la capa superior de terra, augmentant la biodiversitat, millorant el cicle d'aigua, ampliant els serveis d'ecosistema, augmentant la resiliència al canvi climàtic, i enfortint la salut i vitalitat de terra agrícola. Les pràctiques inclouen reciclar tants residus d'agrícoles com sigui possible i afegir material compostat de fonts externes i/o adob provenent de la cria en un mateix espai de diverses espècies animals i vegetals que interactuen entre si de forma simbiòtica, assegurant un equilibri sostenible i la regeneració i enriquiment de terra. A Catalunya, s'està poprtant a terme una experiència d'agricultura regenerativa a escala real a la Granja Les Planeses de Besalú a través del programa europeu Life Polifarming.
Al programa de ràdio monSOStenible del passat 17 de novembre, Míriam Viaplana i Carme Melcion, van entrevistar Marc Gràcia sobre l'agricultura regenerativa i els avantatges d'aquest sistema per reduir les emissions a partir de la regeneració del sòl. Podeu escoltar el programa clicant a l'enllaç que trobareu aquí sota, a l'apartat d'enllaços d'aquesta noticia -  -  <br />  <br />
Al programa de ràdio monSOStenible del passat 17 de novembre, Míriam Viaplana i Carme Melcion, van entrevistar Marc Gràcia sobre l'agricultura regenerativa i els avantatges d'aquest sistema per reduir les emissions a partir de la regeneració del sòl. Podeu escoltar el programa clicant a l'enllaç que trobareu aquí sota, a l'apartat d'enllaços d'aquesta noticia


La clau de l'agriocultura regenerativa es troba en regenerar la terra, el sòl, mitjançant la potenciació de les dinàmiques naturals. Per tant les intervencions regeneratives es dirigeixen a augmentar el nivell de carboni orgànic al sòl, perquè sigui més fèrtil i retingui més aigua, realitzant les intervencions justes amb la maquinària apropiada, i aprofitant els serveis animals a l'màxim en imitació de la natura


Amb aquest tipus d'agricultura la collita augmenta amb el temps ja que a mesura que augmenta la profunditat de terra superior, la producció pot augmentar i es requereixen menys entrades de compost extern. La producció real és depenent de la valor nutritiu dels materials de compostatge i l'estructura i contingut del sòl.

La proposta de l'agricultura regenerativa beu de moltes fonts, com la Línia Clau (Keyline Design), l'agricultura de l'carboni (Carbon Farming), al Maneig Holístic (Holistic Management) amb la seva planificació de pasturatge (Planned grazing) i marc metodològic per a la presa de decisions, el cultiu de cereals en pastures perennes (Pasture cropping), les Granges polifacètiques (Polyface Farms), l'Agricultura Orgànica amb la Remineralització de sòls, la reproducció de Microorganismes Natius, la producció de Biofertilizants, Brous Minerals, la Cromatografia o la mico-remediació ... seguint també els principis de la Permacultura, de l'Agricultura Orgànica, de Transition Towns (Ciutats en Transició), amb la idea que l'agro-silvo-ramaderia és l'eix de tot sistema alimentari, social, econòmic, laboral, mediambiental, etc. 

El projecte Polifarming, finançat pel programa Life europeu, és un projecte de demostració d'un sistema de gestió agro-silvo-pastoral integrat per millorar la sostenibilitat ambiental, social i econòmica en zones de muntanya mediterrània

L'objectiu del projecte és demostrar l'interès d'un nou sistema de gestió plurifuncional agro-silva-pastoral integrat com a alternativa de gestió rendible per lluitar contra el problema de l'abandonament de l'agricultura en zones de muntanya mediterrània i les conseqüències ambientals (degradació de terra, vulnerabilitat a el canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat) i socioeconòmics (desequilibris territorials, pèrdua de capacitat productiva del territori) que aquest abandonament està produint.


Les Planeses, un projecte d'agricultura regenerativa a escala real a Catalunya

Planeses Agricultura Regenerativa és un projecte experimental d'agricultura en transició on es posen en marxa noves maneres de treballar basades en la recuperació de la vida i la fertilitat natural de la terra. És una aposta. pràctica per una diversificació de la producció mitjançant un sistema agrícola, ramader i forestal integrats que permet adaptar-se a la variació de condicions del terreny, tancant els cercles de producció dins de l'explotació, i obtenint un aprofitament ambiental, social i econòmicament més sostenible.

 

Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook