Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 12 d'octubre del 2010

L'Agència Catalana de l'Aigua promou una gestió sostenible del cicle de l'aigua i exporta la seva planificació a països en vies de desenvolupament

L?Agència Catalana de l?Aigua ha organitzat un seminari on ha ofert la seva experiència en gestió eficaç i sostenible del cicle de l?aigua a diversos països amb els quals manté acords de cooperació al desenvolupament. Hi han assistit delegacions de Bolívia, el Salvador, el Sàhara Occidental, Nicaragua i Palestina amb el propòsit de compartir coneixements i experiències en la gestió hídrica i participada, i alhora desenvolupar línies de treball adreçades a l?enfortiment institucional i a una planificació sostenible.
El seminari ha estat organitzat de manera conjunta per l'Agència Catalana de l'Aigua, United Nations Habitat - Global Water Operators Partnership Alliance(GWOPA) i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Durant la seva celebració, entre el 4 i el 8 d'octubre, s'ha informat àmpliament sobre el paper de l'ACA en la gestió pública dels recursos hídrics a Catalunya i s'ha impulsat la implantació d'una política eficaç en la gestió de l'aigua en els països on es col·labora.

Per tant, les explicacions tècniques de l'Agència han estat sobre gestió del medi, abastament d'aigua, sanejament d'aigües residuals, execució d'actuacions, participació pública, recaptació tributària i d'ingressos, assessoria jurídica i control de gestió, entre d'altres.

Pla de gestió de l'aigua de Catalunya
En aquestes jornades, s'ha aprofitat per presentar i explicar el Pla de gestió de l'aigua a Catalunya, el nou full de ruta de la planificació hidrològica del nostre país que permetrà disposar de 389 hectòmetres cúbics d'aigua nous i assolir el bon estat ecològic en el 67% de les nostres masses d'aigua. A més, aquest document serà l'eix vertebrador que marcarà les polítiques per resoldre els problemes d'aigua a Catalunya durant els pròxims anys.

Infraestructures emblemàtiques
A més de la immersió teòrica i conceptual en el model de gestió de l'Agència i d'establir ponts amb les delegacions presents, també s'han visitat diverses actuacions relacionades amb el cicle de l'aigua. En aquest sentit, s'ha escollit el municipi del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) com a mostra de l'experiència en la gestió municipal, a més de ser una de les localitats catalanes que disposen de nombroses infraestructures del cicle de l'aigua (dessalinitzadora del Llobregat, depuradora del Baix Llobregat, plantes d'osmosi per millorar el subministrament). També s'ha visitat el Consorci Sigma de la Garrotxa.
 

Article: MónSOStenible
Font: Departament de Medi Ambient

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook