Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 11 de desembre del 2013

L'Agència Catalana de l'Aigua posa en marxa una aplicació que permet conèixer l'estat actual de les masses d'aigua catalanes

L'aplicació "Estat de les masses d'aigua a Catalunya", permet la interpretació i consulta per part del públic dels resultats del Programa de seguiment i control i l'anàlisi, a nivell de massa d'aigua, dels principals problemes per a cada un dels elements de qualitat mesurats. Aquesta nova eina està disponible al web de l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'Agència Catalana de l'Aigua té operatiu, des de l'any 2007, el Programa de Seguiment i Control de l'estat de les masses d'aigua (2007-2012), un instrument que permet obtenir informació de l'estat de totes les masses d'aigua de Catalunya, mitjançant dades dels mateixos indicadors i paràmetres pels quals s'han fixat objectius, i que s'ajusta als requeriments establerts des de la Unió Europea a través de la Directiva marc de l'aigua.

Aquestes dades han fet possible conèixer en quines masses d'aigua s'assoleixen els nivells de qualitat ambiental requerits, i en quines no, i identificar els possibles problemes o causes responsables de l'alteració del medi.

Per poder consultar els resultats, l'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat una aplicació on s'han incorporat les dades interpretades i obtingudes a partir del mostreig de més de 1.000 punts de control en aigües subterrànies, 375 estacions de seguiment en rius, 23 en embassaments, 4 en estanys, 56 en zones humides i 547 en aigües costaneres.

L'aplicació Estat de les masses d'aigua a Catalunya, permet la interpretació i consulta per part del públic dels resultats del Programa de seguiment i control i l'anàlisi, a nivell de massa d'aigua, dels principals problemes per a cada un dels elements de qualitat mesurats. Aquesta eina, disponible en web de l'ACA, es pot consultar en el següent enllaç: http://aca-web.gencat.cat/app/WDMA/#

Cal tenir en compte que, com a resultat de l'execució i interpretació del Programa de Seguiment i Control 2007-2012, l'Agència Catalana de l'Aigua ha elaborat la documentació de valoració i diagnosi de l'estat de les masses d'aigua que ha servit per a la redacció de la resta dels instruments de la planificació hidrològica, particularment, el Programa de Mesures i el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.

Programa de Seguiment i Control de l'estat de les masses d'aigua (2013-2018)
D'altra banda, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, a mitjans d'octubre, el Programa de Seguiment i Control del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2013-2018. La Directiva marc de l'aigua europea determina que cada sis anys, s'han de revisar i actualitzar els programes de seguiment i control, que permeten el seguiment de la qualitat de les masses d'aigua amb l'objecte d'avaluar si el seu estat s'adequa als objectius previstos i com evoluciona al llarg del temps.
Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook