Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 20 de febrer del 2019

L'Agència Catalana de l'Aigua impulsa el manteniment i la millora de la seva xarxa de control hidrològica

L'objectiu és mantenir i millorar el funcionament dels punts de control del territori que mesuren els paràmetres i generen les dades necessàries per gestionar els recursos hídrics i avaluar el seu estat a les conques internes, en els diferentes escenaris de gestió: sequera, normalitat i episodis d'avinguda. S'ha tret a licitació el contracte, amb un import de 2,8 milions d'euros, i es poden presentar ofertes fins al 22 de març.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tret a licitació el contracte per als serveis de manteniment del Sistema de Control de l’Aigua en el Territori (SICAT), que servirà per a mantenir i millorar els més de 130 punts de control del territori, actualment operatius de les conques internes que composen aquesta xarxa.
 
L’import de licitació és de 2,8 milions d’euros i es podran presentar ofertes fins al proper 22 de març. Un cop s’hagi adjudicat i signat el contracte, aquest tindrà una durada de dos anys.  Volums i qualitat

Els punts que composen la xarxa SICAT serveixen per a tenir un millor control dels recursos hídrics que hi ha a les conques internes. En aquest sentit, es mesuraran paràmetres com el nivell, volum i cabals de sortida d’embassaments, nivell i cabals d’aigua a riu i derivacions d’aigua, nivells d’aqüífers, la qualitat dels recursos subterranis i superficials, entre d’altres.
 
Els treballs definits al plec de licitació inclouen l’execució d’actuacions de manteniment preventiu a demanda i manteniment correctiu per corregir les disfuncions que es detectin en els punts de control del territori del SICAT, l’execució d’actuacions complementàries necessàries per garantir la funcionalitat, l’actualització dels requeriments tècnics i la seguretat dels PCT i la validació de les dades hidrològiques generades als punts de control.
 
Mesures a desenvolupar
 
Els treballs que es duran a terme amb aquest contracte se centraran en el manteniment de sensors, dels equips d’enregistrament, emmagatzematge i comunicació de la informació, de l’estat de les infraestructures, així com també dels equipaments mecànics, energètics i elèctrics. Un cop avaluat el seu estat es duran a terme les reposicions necessàries per a garantir el seu correcte funcionament.
 
Entre els treballs també s’inclouen actuacions de conservació de les infraestructures i del seu entorn fluvial, neteges i actuacions de prevenció de riscos laborals i, treballs de verificació, contrastació i calibratge dels equips de mesura dels PCT, mitjançant altres metodologies i equips normalitzats.
Article: MónSOStenible
Font: ACA

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook