Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 23 de gener del 2019

L'ACA estudia la relació entre les aigües superficials i les subterrànies

L'Agència Catalana de l'Aigua destina més de 522.000 euros per a estudiar la relació entre les aigües superficials i les subterrànies. Durant dos anys s'analitzaran més de 170 surgències d'aigua en el territori de les conques internes.També s'estudiaran altres formes de interrelació entre les aigües superficials i subterrànies com són els rius connectats amb aqüífers i els estanys i zones humides. Els treballs faran possible una millor gestió integrada dels diferents recursos hídrics, alhora que aportaran informació per avaluar l'estat de les masses d'aigua subterrània a partir dels ecosistemes terrestres dependents.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat un contracte, per valor de més de 522.000 euros, per estudiar a fons les relacions entre les aigües superficials (rius i torrents) i les subterrànies (aqüífers).

Adou del Bastareny (Gisclareny), una de les surgències que s'estudiaran -  - ACA <br />  <br />
Adou del Bastareny (Gisclareny), una de les surgències que s'estudiaran
Autoria: ACA
 

Durant dos anys es caracteritzaran les surgències d'aigües subterrànies més significatives (més de 170) en l'àmbit de les conques internes, a més d'identificar i estudiar els trams de rius relacionats amb les aigües subterrànies i els estanys i zones humides que depenguin de les aigües subterrànies.
Els treballs es dividiran en tres fases. La primera d'elles consistirà en analitzar les característiques de les surgències, com el seu cabal, la qualitat de l'aigua, el seu estat, així com les possibles pressions que pugui tenir. També s'analitzaran les dades climàtiques i geogràfiques per descriure l'àmbit on se situen. Després d'una primera fase centrada en avaluar l'estat de les surgències, la segona etapa anirà encaminada a millorar el coneixemnet dels trams de rius connectats amb les aigües subterrànies.

Finalment, la tercera fase es focalitzarà en la indentificació d'estanys i zones humides que formen part dels espais protegits inclosos en la Xarxa Natura 2000 (i en altres figures de protecció) i que depenen de l'aigua subterrània. Això permetrà definir les característiques d'aquests espais i determinar els requeriments ecològics d'aquestes masses d'aigua (qualitat i el nivell d'aigua necessari).

Aquests treballs estan contemplats en el Programa de mesures de la planificació hidrològica vigent (2016-21), d'acord amb el que estableix la Directiva marc de l'aigua europea, i permetran analitzar amb més detall l'estat de les masses d'aigua subterrània d'acord amb la seva relació amb els ecosistemes terrestres dependents, tal i com també estableix la DMA.

Article: MónSOStenible
Font: ACA

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook