Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 21 de març del 2024

La Taula Agrària continua treballant en els acords per fer front a la manca d'aigua per la sequera

Totes les parts ratifiquen els acords per flexibilitzar les restriccions a la pagesia que fixa el Pla Especial de Sequera. Aquesta flexibilització es concreta en no aplicar la reducció del 50% en l?ús d?aigua previst en el PES en aquelles explotacions ramaderes on l?activitat es basa en femelles reproductores i en les vaques de llet, en una reducció automàtica al sector porcí i en una flexibilització en el sector agrícola per tal d'assegurar la supervivència dels cultius llenyosos i permanents. L?objectiu d'aquestes mesures és evitar que cap explotació agrària del país hagi de deixar morir el bestiar o els arbres per adaptar-se a les restriccions en l'estadi d?emergència per sequera evitant així l'abandonament de cap activitat agrícola i/o ramadera.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i les organitzacions agràries, en una nova reunió de la Taula Agrària, han tancat aquest dijous nous acords per fer front a la manca d'aigua per la sequera i, d'aquesta manera, segueixen avançant de forma conjunta en la recerca de solucions que permetin la viabilitat i la continuïtat de totes les explotacions agràries de Catalunya Durant la reunió, que s'ha celebrat als serveis centrals del Departament a Barcelona, han acordat la flexibilització de les restriccions per a la pagesia que es van acordar en la darrera Comissió Interdepartamental de Sequera del passat 7 de març, i que es van formular a petició del sector.

Aquesta flexibilització es concreta en no aplicar la reducció del 50% en l'ús d'aigua previst en el PES (Pla Especial de Sequera) en aquelles explotacions ramaderes on l'activitat es basa en femelles reproductores i en les vaques de llet.

D'altra banda, en l'àmbit del sector porcí, s'establirà una reducció automàtica. Concretament, es passarà del 50% a l'11% per porcí engreix (20-100 quilos), i del 50% al 18% per garrins (6-20 quilos), sempre que ho tinguin acreditat, en el pla de dejeccions ramaderes que han pres mesures que generen un estalvi d'aigua També s'accepta, com a mesura d'estalvi, que s'allarguin els buidats sanitaris per a complir aquest estalvi, però que després es pugui emplenar el 100%. A la resta de sectors ramaders, també serviran les mesures que s'hagin pres per estalviar aigua per justificar una reducció del percentatge que s'ha de reduir.

Mentre que en referència al sector agrícola, la flexibilització incideix en assegurar la supervivència dels cultius llenyosos i permanents. En aquest sentit, doncs, la reducció del 80% en ús de l'aigua no serà efectiu en aquelles explotacions on l'activitat es basa en aquest tipus de conreus i, per tant, el percentatge de reducció serà el que permeti garantir la supervivència d'aquests

A banda, s'ha acordat també destinar el romanent dels ajuts de 2023 per la sequera, en el cas que hi hagi, a complimentar la partida d'assegurances de la Generalitat al Consorci d'Assegurances Agràries. En aquest sentit, el Departament s'ha compromès amb el sector a destinar un ajut de minimis complementari als herbacis de regadiu.

En darrer lloc, la Taula Agrària ha acordat que es formalitzi també una Taula per la sostenibilitat agroramadera i forestal amb l'objectiu de poder abordar d'una forma més concreta les demandes específiques d'aquest sector.

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook