Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 17 de novembre del 2020

La producció d'aigua dessalinitzada es preveu que es dupliqui en els propers 15 anys

La dessalinització i les estacions regeneradores d'aigua han produït més de 720 hm3 en el període comprès entre 2005 i el 2020. Des del 2005 fins l'actualitat, aquests recursos d'aigua no convencionals han aportat una quantitat d'aigua superior al volum dels embassaments de les conques internes. La dessalinització incrementa la seva producció quan les reserves naturals disminueixen, mentre la reutilització s'empra de manera més continuada en el temps. En els propers 15 anys es preveu que la capacitat de producció d'aigua dessalintzada es dupliqui passant dels 80 als 160 hm3/any, i que, en cinc anys, es tripliqui l'ús d'aigua regenerada, passant dels 30 als 100 hm3/anuals
 -  -  <br />  <br />


La dessalinització existeix a Catalunya des de l’any 2002, amb la posada en servei de la planta de la Tordera, amb una capacitat de producció inicial de 10 hm3/any, que va ser duplicada en el 2011 fins el 20 hm3/any. L’altra planta d’aquest tipus al nostre territori és la del Llobregat, que mostra la fotografia, inaugurada el 2009 i amb una capacitat de producció de 60 hm3

Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la dessalinització i les estacions regeneradores d’aigua han produït més de 720 hm3 en el període comprès entre 2005 i el 2020. D’aquesta quantitat, 220 hm3 corresponen a l’aigua produïda per les dessalinitzadores catalanes (Tordera, a Blanes, i Llobregat, al Prat de Llobregat), mentre que els 500 hm3 restants provenen de l’aigua produïda als terciaris (instal·lacions que serveixen per aplicar a l’aigua depurada un tractament addicional i més avançat per garantir la qualitat per altres usos). Aquest volum d’aigua ja supera a la capacitat total dels embassaments de les conques internes, que disposen d’espai per emmagatzemar un total de 694 hm3.

El funcionament d’aquestes instal·lacions es modula a partir de l’estat dels recursos naturals (aigua dels embassaments i aqüífers), incrementant la seva producció quan aquests es redueixen. Durant el darrer semestre de 2017 i primers mesos de 2018, la dessalinització (juntament amb els pous de sequera) van aportar prop de 100 hm3 d’aigua quan els embassaments estaven al 43% de la seva capacitat. L’aportació d’aquest recurs va permetre, per una banda, alentir el descens de reserves naturals i, per l’altra, allunyar en el temps la possible entrada en escenaris que haurien comportat l’aplicació de restriccions per sequera.

En l’horitzó dels propers 15 anys i en el marc de l’agenda verda de l’ACA, es preveu un nou impuls a l’aigua dessalinitzada, duplicant la seva capacitat de producció (dels 80 actuals als 160). En aquest sentit, es triplicarà la capacitat de la dessalinitzadora de la Tordera fins els 80 hm3/any i es construirà una nova planta dissenyada per produir 20 hm3/any a la conca del riu Foix.

Pel que fa a l’aigua regenerada, anualment i de mitjana es produeixen més de 30 hm3 per a usos que no requereixen l’aigua potable, com els industrials (refrigeració), els ambientals (cabal ambiental i recàrrega d’aqüífers i zones humides), els agrícoles, els recreatius (reg de camps de golf) i els municipals (reg i baldeig de carrers).

Es preveu que en un període de 5 anys es passi dels 30 als 100 hm3 en l’ús de l’aigua regenerada i ja durant el període 2020-2021 l’ACA destinarà 13,5 MEUR per activar nous sistemes terciaris i mantenir el funcionament dels ja existents. En el marc de l’agenda verda, es preveu invertir més de 150 MEUR entre 2020 i 2035 per potenciar l’aigua regenerada.

Article: MónSOStenible
Font: ACA

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

El funcionament d'aquestes instal·lacions es modula a partir de l’estat dels recursos naturals (aigua dels embassaments i aqüífers), incrementant la seva producció quan aquests es redueixen. Durant el darrer semestre de 2017 i primers mesos de 2018, la dessalinització (juntament amb els pous de sequera) van aportar prop de 100 hm3 d’aigua quan els embassaments estaven al 43% de la seva capacitat. L’aportació d’aquest recurs va permetre, per una banda, alentir el descens de reserves naturals i, per l’altra, allunyar en el temps la possible entrada en escenaris que haurien comportat l’aplicació de restriccions per sequera El funcionament d'aquestes instal·lacions es modula a partir de l’estat dels recursos naturals (aigua dels embassaments i aqüífers), incrementant la seva producció quan aquests es redueixen. Durant el darrer semestre de 2017 i primers mesos de 2018, la dessalinització (juntament amb els pous de sequera) van aportar prop de 100 hm3 d’aigua quan els embassaments estaven al 43% de la seva capacitat. L’aportació d’aquest recurs va permetre, per una banda, alentir el descens de reserves naturals i, per l’altra, allunyar en el temps la possible entrada en escenaris que haurien comportat l’aplicació de restriccions per sequera

Informació relacionada

Dissabte, 8 de juliol del 2023
L'Agència Catalana de l'Aigua impulsa la producció de biogàs en una desena de depuradores de cinc comarques catalanes
Dissabte, 17 d'abril del 2021
Darrer cap de setmana per visitar l'exposició l'Or Blau, sobre el cicle de l'aigua, al Palau Robert
Dilluns, 22 de març del 2021
Lluís Ridao, director de l'ACA: Calen polítiques hidrològiques de país per abordar les sequeres
Dilluns, 28 de setembre del 2020
Els rius de Catalunya contenen medicaments, pesticides i metalls pesants i contaminants
Dilluns, 1 de juny del 2020
Un projecte d'investigació potenciarà i consolidarà l'ús de l'aigua regenerada a Catalunya
Dimarts, 24 de març del 2020
El canon de l'aigua per als mesos d'abril i maig es bonificarà en un 50%
Dimarts, 11 de juny del 2019
La importància de les fonts naturals
Dimecres, 23 de gener del 2019
L'ACA estudia la relació entre les aigües superficials i les subterrànies
Divendres, 4 de maig del 2018
Catalunya implanta per primera vegada els cabals ambientals de manera generalitzada per a millorar l'estat dels rius