Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 10 de febrer del 2022

La lluita contra el canvi climàtic és considerada una prioritat pel 61% de la població catalana

Un 64% de les persones enquestades pel Centre d'Estudis d'Opinio (CEO) està d'acord amb que el canvi climàtic és una qüestió prou urgent com per a dedicar-hi molts recursos, mentre que un 36% està d'acord amb l'afirmació plantejada a l'enquesta de la següent manera: "les institucions haurien de gastar els diners dels contribuents en altres coses més urgents en lloc de dedicar tants recursos a la lluita contra el canvi climàtic". El 61% creu que la lluita contra el canvi climàtic és una prioritat, tot i que quan s'utilitzen termes com "emergència climàtica""o "medi ambient" aquesta prioritat es redueix lleugerament. En una escala de 0 a 10, la disposició a pagar més impostos per fer front al canvi climàtic, o a l'emergència climàtica es situa en una mitjana de 4,5 (canvi climàtic) i 4,8.(l'emergència climàtica), per sota d'educació i la sanitat que, de mitjana, es situen en un 5,3. Aquests són alguns dels principals resultats de l'enquesta realitzada el passat mes de desembre.
Pel que fa al grau de responsabilitat personal per reduir el canvi climàtic, la majoria de les persones enquestades senten un alt grau de responsabilitat. La mitjana és de 7 en una escala 0-10, en la que només el 20% es situa per sota del 5. Dit d'una altra manera, un 16,7 % de les persones enquestades senten un alt grau (10) de responsabilitat personal per reduir el canvi climàtic, 

La disposició a canviar d’estil de vida per fer front al canvi climàtic és força estesa (mitjana de 6,7 sobre 10). Tanmateix, no és incondicional: en la hipòtesi que la majoria de gent també ho fes aquesta disposició es reforça, i en canvi s’afebleix en l’escenari que la majoria de gent no ho fes.

Malgrat la bona disposició i percepció de prioritat, les posicions respecte algunes polítiques climàtiques són més escèptiques. Especialment pel que fa a l’increment d’impostos sobre combustibles, o als peatges per reduir el trànsit privat. En canvi, la implantació de renovables, com la solar o l’eòlica, rep un suport molt majoritari fins i tot si tenen impacte paisatgístic.

El rebuig a les polítiques de peatges i impostos sobre carburants és força transversal, mentre que les renovables són molt populars entre tots els electorats. 

 A més del canvi climàtic, l'enquesta del CEO, que es pot consultar complerta en l'enllaç que trobareu a la dreta d'aquesta informació, ha estudiat les actituds sociopolítiques dels catalans i catalanes respecte a d'altres qüestions rellevants en el debat social com l’ús de les llengües i les polítiques lingüístiques, el model educatiu i la gestió del COVID

L'enquesta s'ha realitzat mitjançant la recollida de dades on-line, entre el 23 i el 28 de desembre de 2021 El treball de camp el va realitzar l’empresa Netquest. En total, s'han entrevistat 1.929 persones de 16 anys i més, residents a Catalunya amb ciutadania. La mostra va ser seleccionada en funció de quotes de sexe i edat. Per analitzar les dades s'han calculat ponderacions de postestratificació mitjançant el procediment de raking, que permet ajustar la mostra a les dades del padró en termes de sexe i edat, nivell educatiu, llengua inicial (EULC), lloc de naixement i mida de municipi.

Les preguntes realitzades en el bloc corresponent al Canvi Climàtic


Amb quina de les següents frases està més d’acord? Només una resposta
1. La lluita contra el canvi climàtic ha de ser una prioritat a Catalunya
2. La lluita contra el canvi climàtic és important, però a Catalunya en aquests moments hi ha altres prioritats
3. La lluita contra el canvi climàtic no és important per a Catalunya

Amb quina de les següents frases està més d’acord? Només una resposta
1. La protecció del medi ambient ha de ser una prioritat a Catalunya
2. La protecció del medi ambient és important, però a Catalunya en aquests moments hi ha altres prioritats
3. La protecció del medi ambient no és important per a Catalunya

Fins a quin punt estaria disposat/ada pagar més impostos per: millorar els serveis públics/ millorar l’educació i la sanitat/fer front al canvi climàtic/fer front a l’emergència climàtica/? En una escala del 0 al 10, on el 0 és gens disposat/da i el 10 molt disposat/da. Només una resposta

Les institucions haurien de gastar els diners dels contribuents en altres coses més urgents en lloc de dedicar tants recursos a la lluita contra el canvi climàtic? 
Fins a quin punt està vostè d’acord amb la frase següent:? Només una resposta
1. Totalment d’acord
2. Bastant d’acord
3. Poc d’acord
4. Gens d’acord

Fins a quin punt sent vostè la responsabilitat personal de tractar de reduir el canvi climàtic? En una escala del 0 al 10, on el 0 és gens i el 10 molt. Només una resposta

Fins a quin punt estaria disposat/ada a canviar dràsticament el seu estil de vida i hàbits de consum per: fer front al canvi climàtic/ fer front al canvi climàtic si la majoria dels seus conciutadans ho fan/ fer front al canvi climàtic, encara que la majoria dels seus conciutadans no ho fan? En una escala del 0 al 10, on el 0 és gens disposat/da i el 10 molt disposat/da. Només una resposta

Fins a quin punt està a favor o en contra d’introduir les següents mesures a Catalunya per reduir el canvi climàtic:
a) Augmentar els impostos sobre els combustibles, com la benzina
b) Implantar energies renovables, com l’eòlica i la solar, encara que tinguin impacte sobre el paisatge
c) Posar peatges en totes les autovies i autopistes per reduir el trànsit privat
d) Posar peatges a l’entrada de les ciutats grans, com Barcelona
Només una resposta
1. Molt a favor
2. Més aviat a favor
3. Ni a favor ni en contra
4. Més aviat en contra
5. Molt en contra
6. No ho sé
Article: MónSOStenible
Font: Enquesta CEO

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Malgrat la bona disposició i percepció de prioritat de les persones enquestades, les posicions respecte algunes polítiques climàtiques són més escèptiques. Especialment pel que fa a l'increment d'impostos sobre combustibles, o als peatges per reduir el trànsit privat. En canvi, la implantació de renovables, com la solar o l'eòlica, rep un suport molt majoritari fins i tot si tenen impacte paisatgístic Malgrat la bona disposició i percepció de prioritat de les persones enquestades, les posicions respecte algunes polítiques climàtiques són més escèptiques. Especialment pel que fa a l'increment d'impostos sobre combustibles, o als peatges per reduir el trànsit privat. En canvi, la implantació de renovables, com la solar o l'eòlica, rep un suport molt majoritari fins i tot si tenen impacte paisatgístic

Enllaços

Els resultats complerts de l'enquesta es poden consultar en aquest enllaç

Informació relacionada

Dilluns, 26 de juliol del 2021
El canvi climàtic antropogènic ja afecta les comunitats de plàncton marí del Mar Mediterrani
Diumenge, 10 de gener del 2021
Reclamen al govern el compliment dels compromisos climàtics i una resposta a l'emergència climàtica
Divendres, 18 de desembre del 2020
Barcelona i la seva àrea metropolitana milloren en sostenibilitat, però encara estan lluny dels objectius marcats pel 2030 i el 2050
Divendres, 9 d'agost del 2019
Reduir la carn per frenar el canvi climàtic
Dimecres, 24 de juliol del 2019
El canvi climàtic és més ràpid que la capacitat d'adaptació dels animals i aquesta amenaça a les espècies pot repercutir en la salut dels ecosistemes
Dimecres, 17 de juliol del 2019
El canvi climàtic està acidificant i alterant la qualitat de les aigües de l'alta muntanya pirinenca
Dijous, 25 d'abril del 2019
Viure els efectes del canvi climàtic mitjançant la realitat virtual a l'exposició The zone of hope
Diumenge, 13 de gener del 2019
La predicció de l'augment del nivell del mar provocat pel canvi climàtic, premi BBVA
Dissabte, 20 d'octubre del 2018
PASSEJADA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC -10h- -Descoberta dels valors culturals i naturals pel camí fluvial del riu Congost-