Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 12 de juliol del 2020

La Generalitat continua apostant per perllongar la C-32 fins a Lloret de Mar

La Generalitat no té intenció de fer marxa enrere en el projecte de perllongament de la C-32 entre Tordera i Lloret de Mar. Malgrat les protestes i accions reivindicatives de plataformes i col·lectius ecologistes -la darrera aquest passat divendres 10 de juliol- i la paralització del projecte inicial per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el departament de Territori i Sostenibilitat ha sotmès a informació pública nous estudis per allargar aquesta via ràpida.
 -  -  <br />  <br />

La futura carretera, que serà lliure de peatge, tindrà 6,5 quilòmetres de longitud comptarà amb tres carrils i un ramal d'un quilòmetre per connectar amb la carretera GI-682. Alliberarà uns 5.505 vehicles al dia de les carreteres GI-600 i GI-682

En concret el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) del 26 de juny ha publicat l'anunci pel qual el Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el procés d'informació pública d'un nou estudi informatiu i un nou estudi d'impacte ambiental de la C-32 entre la població maresmenca de Tordera i les selvatanes de Blanes i Lloret de Mar.

Els nous estudis pretenen "complementar i completar l'estudi anterior tot introduint diversos conceptes assenyalats pel TSJC i millorant diversos aspectes mediambientals", segons es diu en un comunicat de premsa de Territori i Sostenibilitat. Els particulars tenen 45 dies hàbils -comptant des del 27 de juny- per a presentar propostes a aquests estudis mentre que els organismes oficials disposen de 75 dies hàbils.

La futura carretera, que serà lliure de peatge, tindrà 6,5 quilòmetres de longitud comptarà amb tres carrils i un ramal d'un quilòmetre per connectar amb la carretera GI-682. Alliberarà uns 5.505 vehicles al dia de les carreteres GI-600 i GI-682. El perllongament s'iniciarà al final de l'actual C-32 a l'enllaç amb la GI-600 dins el terme de Tordera i acabarà a Lloret de Mar passant pel terme municipal de Blanes. La nova infraestructura comptarà amb un ramal de 1.100 metres, i un carril per sentit, per connectar amb la GI-682 (carretera de Lloret). A més, seguint les indicacions de TSJC, la nova carretera tindrà viaductes que es faran amb metodologies més respectuoses amb l'entorn, s'incrementarà la longitud d'algun dels túnels i s'establiran mesures per a millorar la qualitat de l'aire.

Els estudis fets han analitzat fins a tres propostes de traçat diferents i fins i tot també s'ha contemplat l'alternativa zero, és a dir no fer el perllongament. A l'hora d'escollir la proposta definitiva s'han valorat criteris socials, econòmics, funcionals i urbanístics, entre altres. També s'han inclòs aspectes com la definició de projectes de reducció d'emissions, l'anàlisi de l'impacte ambiental sobre la nova infraestrutura dels fenòmens meteorològics extrems, l'avaluació de la seva contribució a les emissions de gasos d'efecte hivernacle o qüestions hidràuliques relacionades amb els riscos inherents de l'aigua.

La proposta que s'ha posat a informació pública és l'anomenada C-32/PITC. Ha estat escollida perquè és la més idònia doncs "és l'única que disminueix les emissions de CO2) (-70 Tn de CO2) i és la que allibera el major nombre de vehicles de les carreteres GI-600/GI-682".
Article: Josep Ferrer
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook