Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 20 de maig del 2012

El col·lectiu Escola sense Wifi demana que els centres educatius siguin declarats zones blanques de contaminació electromagnètica

El col·lectiu Escola sense Wifi exigeix al Govern central mesures concretes per disminuir significativament els nivells de contaminació electromagnètica als quals està exposada tota la població de forma indiscriminada, afectant de manera especial a infants i adolescents. En aquest sentit, i emparant-se en la decisió de l' Agència Internacional per a la Investigació del Càncer que classifica les radiacions de wifi i mòbils com a "agent cancerÍgen per a humans", el col·lectiu Escola sense Wifi demana al govern que estableixi per llei que les connexions a Internet a les escoles es facin per cable i es desterri el wifi dels centres escolars.
Wifi ‘NO' a les escoles
El col·lectiu Escola sense Wifi demana al president del Govern, Mariano Rajoy, als ministres de Sanitat i Educació i en general a tota la classe política prenguin nota i obrin en conseqüència amb les recomanacions que en relació a l'exposició de la població a camps electromagnètics es van plasmar en la Resolució 1815 de maig de 2011.En aquesta Resolució, l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa insta als estats membres a protegir la salut de la població, especialment la dels nens, enfront d'aquest tipus de radiacions d'alta freqüència (com les emeses per wifi), recomanant donar preferència a les escoles a les connexions per cable enfront de les sense fils.

Aquesta recomanació ve avalada per la decisió de l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC), dependent de l'OMS, de classificar aquest tipus de radiacions (wifi, mòbils, DECT, etc) l'1 de juny de 2011 com a "agent cancerÍgen per a humans tipus 2B" sobre la base de 2.000 estudis amb evidències.

El col·lectiu Escola sense Wifi exigeix al Govern central mesures concretes per disminuir significativament els nivells de contaminació electromagnètica als quals està exposada tota la població de forma indiscriminada, afectant de manera especial a nens-as i adolescents.

• Establir per llei per als nens/es en general, i especialment a les escoles, l'ús de sistemes d'accés a internet a través de connexió per cable, en lloc de la connexió sense fil wifi com imposa cadascun dels Convenis signats per l'anterior ministre d'Educació, el Sr. Gabilondo, i els Consellers autonòmics d'Educació, així com regular estrictament l'ús de telèfons mòbils pels i les escolars en el recinte escolar i la substitució de telèfons DECT per telèfons amb cable.

El cel·lectiu Escola sense Wifi demana, a més, que per llei es declarin les escoles "Zona Blanca" sense contaminació electromagnètica.

• Tal com es demana en la Resolució 1815, dissenyar i implementar, en l'àmbit dels diferents ministeris (Educació, Medi ambient i Sanitat), campanyes d'informació dirigides a ensenyants, pares i mares i nens/es sobre el bon ús de les tecnologies de la informació, per evitar els riscos específics de l'ús precoç, indiscriminat i perllongat dels telèfons mòbils i altres dispositius que emeten microones, tot això amb la participació de les associacions d'afectats/es.

Destacar que el col•lectiu Escola sense Wifi s'expandeix, ja que comptem amb organitzacions socials com a Ecologistes en Acció, amb més de 300 grups; la C.I.A.V. (Confederació Espanyola d'Associacions de Veïns), amb més de 3.000 associacions de veïns/es; la F.R.A.V.M. (Federació Regional d'Associacions de Veïns de Madrid), amb 250 associacions de veïns-as; la Plataforma estatal contra la contaminació electromagnètica, així com nombroses organitzacions d'afectats-as per la contaminació electromagnètica d'Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Castella i Lleó, Euskadi, Galícia, Navarra, Murcia, etc. 

EL COL·LECTIU DE LA CAMPANYA ESCOLA SENSE WIFI
Com a membres de la PECCEM-Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética: Francisco Caño en representació de la FRAVM-Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid; Jabier Pérez, en representació de COVACE-Coordinadora Vasca de Afectados-as por Campos Electromagnéticos; Irune Ruiz, en representació d'Ecologistes en Acció; Asunción Laso, en representació de AVAATE- Asociación Vallisoletana de Afectados por Antenas de Telecomunicaciones y de la Coordinadora de la PECCEM; i de la Coordinadora de la PECCEM; i Irina Rodríguez de la Flor, coordinadora de ‘Escola sense wifi' i directora de la Organización para la Defensa de la Salud, integrada dins de la Fundació Vivo Sano

Article: MónSOStenible
Font: Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona / Econoticias

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook