Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 20 de març del 2013

La contaminació de l'aqüífer de Torelló a judici

Després de 13 anys es reobrirà el cas de contaminació de l'aqüífer de Torelló per part de les empreses COVIT i VEM. Aquesta greu contaminació, que hauria tingut origen a les empreses esmentades, va provocar que durant diversos mesos la contaminació per organoclorats arribés a la xarxa d'aigua potable que es subministra als domicilis de Torelló, fins que es va tancar el pou de subministrament de la zona esportiva de la població. Aquests fets, des de l'any 2000 en que es va descobrir el focus contaminant, fins a l'actualitat, ha provocat unes enormes despeses de descontaminació, tant a la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, com a l'ajuntament de Torelló. En el moment actual, l'aqüífer es troba encara greument contaminat per organoclorats, i el pou de la zona esportiva continua clausurat.
Aquest matí es previst que es comuniqui a les persones que eren responsables de les empreses COVIT i VEM de Tapas Metálicas a la data dels fets (anys 1999 i 2000), que s'ha obert judici oral contra ells. Són acusats d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient, i un altre de danys al domini públic hidràulic. Així, els Srs. LIBER ANTONIO SANJURJO TASANDE, CARLOS PÉREZ MONTES i RAMON TUNEU SITJÀ han passat de ser imputats a ser acusats dels fets, que van provocar una gravíssima contaminació de l'aqüífer de Torelló amb dissolvents organoclorats.

Aquesta greu contaminació, que hauria tingut origen a les empreses esmentades, va provocar que durant diversos mesos la contaminació per organoclorats arribés a la xarxa d'aigua potable que es subministra als domicilis de Torelló, fins que es va tancar el pou de subministrament de la zona esportiva de la població.

Aquests fets, des de l'any 2000 en que es va descobrir el focus contaminant, fins a l'actualitat, ha provocat unes enormes despeses de descontaminació, tant a la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, com a l'ajuntament de Torelló. En el moment actual, l'aqüífer es troba encara greument contaminat per organoclorats, i el pou de la zona esportiva continua clausurat.

Les despeses que ha comportat la descontaminació de l'aqüífer, en allò que és conegut fins ara, són milionàries. Per aquest motiu, s'ha imposat als acusats l'obligació de pagar una fiança de 1.232.359 €, (un milió dos-cents trenta-dos mil, tres-cents cinquanta-nou euros) que hauran de dipositar amb un termini de vint-i-quatre hores a partir del moment que siguin requerits (demà al matí). La fiscalia de medi ambient ha demanat que se'ls imposi una pena de tres anys de presó i dues penes de multa, i tres anys d'inhabilitació especial.

El Grup de Defensa del Ter, que ha impulsat la denúncia pública des del començament, ha exercit l'acusació popular, i ha mantingut l'impuls del procediment per tal d'aconseguir que els fets siguin finalment jutjats.

Article: MónSOStenible
Font: GDT

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook