Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 12 d'agost del 2022

La situació dels embassaments a poc més del 40%, provoca la creació de la Comissió de Sequera

La Comissió Interdepartamental de la Sequera es constitueix amb l'objectiu de realitzar el seguiment de l'evolució dels diferents estats de sequera i d'acordar les mesures necessàries, incloses les de caràcter normatiu, que el considerin més adients per minimitzar-ne l'impacte associat a l'agreujament de la sequera i/o al risc de desabastament per a la població. A partir d'ara, la comissió es reunirà quan així ho decideixi la seva presidència, a iniciativa pròpia o per petició d'algun dels seus membres atesa l'evolució dels recursos hídrics. Els embassaments de conques internes catalanes es troben a data d'avui a un 42,3% de reserves. La setmana passada ja es va declarar l'alerta hidrològica a les unitats de la capçalera del Ter, el Llobregat mitjà i l'Anoia Gaià -arran de la sequera pluviomètrica que s'està acumulant en els darrer mesos- i que s'afegeixen a la unitat Carme-Capellades. Gràcies a l'intens treball de les dessaladores, que han produït 34,5 hm3 des del mes de febrer, s'ha pogut allargar les reserves i mantenir els nivells d'aigua en els embassaments més temps. Des del Govern, per mitjà de l'ACA, es dona suport als ajuntaments per fer front als problemes puntuals de desabastament en l'àmbit municipal que s'estan produint en alguns indrets del territori tant amb línies d'ajuts com amb suport tècnic i assessorament permanent.
El Govern ha constituït avui la Comissió Interdepartamental de Sequera, que ha celebrat la primera reunió al Palau de la Generalitat per poder informar als integrants de l’estat i evolució de la situació i de les mesures que s’estan duent a terme en cada unitat del territori en funció dels escenaris previstos pel Pla Especial de Sequera.

 -  -  <br />  <br />


Tal i com estableix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, aquesta comissió està presidida per la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, i integrada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà i Pons, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i García, i el conseller de Salut, Josep María Argimon i Pallàs, així com el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes. A la reunió també han assistit la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i el director d’abastament de l’ACA, Jordi Molist.


Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook