Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 4 de novembre del 2013

La Comissió Europea proposa reduir l'ús de les bosses de plàstic

La Comissió Europea adopta avui una proposta per obligar els Estats membres a reduir l'ús de les bosses de plàstic lleugeres. Els Estats membres podran triar les mesures que considerin més oportunes com ara la imposició de taxes, la fixació d'objectius nacionals o la restricció de la comercialització de les bosses de plàstic. Les bosses de plàstic lleugeres es fan servir només una sola vegada, però triguen centenars d'anys a degradar-se en el medi ambient i sovint ho fan en forma de partícules microscòpiques perjudicials per a la vida marina.
En paraules del comissari europeu de Medi Ambient, Janez Poto?nik, «estem prenent mesures per resoldre un problema ambiental molt greu i molt visible. A Europa cada any van a les escombraries més de vuit milions de bosses de plàstic i això està provocant uns danys ecològics molt greus. Hi ha Estats membres que ja han aconseguit reduir considerablement l'ús de les bosses de plàstic; si n'hi ha d'altres que segueixen el seu exemple, podrem reduir el consum actual a Europa fins a un 80 %». Tècnicament, la proposta modifica la Directiva sobre envasos i residus d'envasos amb dues mesures principals: en primer lloc, cal que els Estats membres facin tots els possibles per reduir el consum de bosses de plàstic amb un gruix inferior a 50 micres perquè, com que aquestes es reutilitzen menys vegades que les gruixudes, ben sovint van a raure a les escombraries; en segon lloc, cal fer servir instruments com ara la imposició de taxes, la fixació d'objectius nacionals o la restricció de la comercialització de bosses de plàstic d'acord amb les disposicions reguladores del mercat interior del Tractat de Funcionament de la UE. Els alts índexs de reducció aconseguits en alguns Estats membres de la UE a través de la introducció de taxes i altres mesures demostren que es poden aconseguir resultats amb mesures eficaces.

Aquesta proposta es basa en les mesures adoptades per alguns Estats membres, en les demandes dels ministres de medi ambient de la UE fetes a la Comissió Europea perquè avaluï el marge d'acció a nivell europeu i en les consultes públiques que s'han realitzat i que han demostrat el recolzament tan fort que trobaria una iniciativa d'aquesta mena a nivell de la UE.

Antecedents

Són precisament les propietats de les bosses de plàstic (el seu pes i la seva resistència a la degradació) les que fan que tinguin tant d'èxit comercial i que hagin contribuït a la seva proliferació en el medi ambient. A més, les bosses de plàstic escapen als canals de gestió dels residus i s'acumulen en forma de brossa marina que pot trigar centenars d'anys a descompondre's. Cada vegada som més conscients que la brossa marina és un problema ambiental molt greu que posa en perill els ecosistemes marins, la fauna i les aus marines. Tenim proves de la gran acumulació de brossa marina en els mars europeus.

Al 2010 es calcula que es van comercialitzar a la UE uns 98 600 milions de bosses de plàstic, és a dir, 198 bosses de plàstic per ciutadà europeu i any. Les xifres varien força d'un Estat membre a l'altre: a Dinamarca i a Finlàndia cada ciutadà fa servir una mitjana de quatre bosses de plàstic l'any, però a Eslovàquia, Polònia i Portugal una mitjana de 466.

Article: MónSOStenible
Font: UE

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook