Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 10 de març del 2015

Sol Solà, nova presidenta de Greenpeace

Per aquest any les prioritats de l'organització seran el canvi climàtic, amb la mirada posada a la propera fita de la COP de París, i el model energètic, amb especial atenció als projectes de prospeccions i fracking, el medi ambient al nostre país en un context electoral, i el projecte internacional per aconseguir un santuari Àrtic, icona de la nostra última frontera natural. Es continuarà treballant en les campanyes contra la Llei Mordassa, per la protecció dels boscos, els oceans i l'agricultura sostenible.
Els dies 7 i 8 de març es va celebrar l'assemblea anual del Consell de Greenpeace Espanya, en la qual els representants dels socis i sòcies van aprovar el balanç d'activitats de 2014. A més, s'ha renovat un lloc de la Junta Directiva: el de Sonia Rubio, que després de cinc anys en la presidència de Greenpeace, és rellevada per la consellera per Catalunya Sol Solà.

Durant el cap de setmana, Madrid va acollir un any més l'assemblea ordinària del Consell de Greenpeace Espanya, on es van tractar i van debatre les línies estratègiques de l'organització en el marc social, econòmic i polític actual, especialment en el context europeu i nacional, en el qual el paper actiu de la ciutadania serà determinant a l'hora d'avançar cap a un canvi de model econòmic basat en nous patrons productius i de consum, donat el caràcter finit dels recursos naturals.

Es va procedir també a la renovació d'un dels set membres de la Junta Directiva, que passarà a estar conformada per Sol Solà (presidenta), Luigi Ceccaroni (trustee i vicepresident 1r), Xabier Baró (vicepresident 2n), Pedro Senso (administrador general), Nacho Benítez, Oscar Cabrero i Daniel Fernández (vocals).
"Agraeixo en nom de tota l'organització l'excel•lent treball realitzat per la presidenta sortint Sonia Rubio i la confiança que ara es diposita en la nova Junta. Ens comprometem a continuar treballant amb la mateixa il•lusió i rigor en 2015", va afirmar Sol Solà, nova presidenta de Greenpeace Espanya. També cal destacar l'actualització dels estatuts per aconseguir un cos legal més simplificat i d'acord amb la realitat de l'organització.

El Consell de Greenpeace va valorar de forma positiva el bon treball desenvolupat per l'Associació, en un any en el qual s'ha consolidat l'estabilitat de l'organització, aconseguint superar la xifra de 100.000 socis.
Article: MónSOStenible
Font: Greenpeace

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook