Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 4 de febrer del 2023

La qualitat de l'aire a Catalunya supera el valor límit anual legislat de diòxid de nitrogen en un únic punt durant el 2022: a l'estació de l'Eixample

L'informe d'avaluació de la qualitat de l'aire a Catalunya durant el 2022 per al diòxid de nitrogen indica que, dels 63 punts de mesurament de la la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat (XVPCA) que determinen aquest contaminant a tot Catalunya, s'ha incomplert el valor límit anual legislat en un únic punt de mesurament de la ciutat de Barcelona, concretament a l'estació de l'Eixample. Aquest valor ha estat de 42 micrograms per metre cúbic (µg/m³) quan el límit està fixat en els 40 µg/m³. La resta de valors de referència legislatius establerts, que són el valor límit horari i el llindar d'alerta, no s'han superat enlloc en tot el període. Les principals fonts de contaminació per diòxid de nitrogen són el trànsit, la indústria i els vaixells
La de l’Eixample és una de les tres estacions representatives de les condicions de la qualitat de l’aire a prop del trànsit urbà intens dins l’Àrea de Barcelona, formada pels municipis de Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. En aquesta àrea també hi ha 14 punts de mesurament considerats de fons -sense una font emissora directa- i una d’industrial, totes dins els límits legislats.

Per reduir les concentracions d’NO2, la Generalitat fa anys que aplica mesures, juntament amb altres administracions, incloses en els plans d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, i accions derivades de compromisos adquirits en les diferents cimeres de la qualitat de l’aire, celebrades els anys 2017, 2019 i 2022. En un inici van ser mesures molt centrades a reduir la contaminació a la ZPE, tot i que ens els últims anys s’està treballant per estendre’n a tot el país. És el cas del compromís, adquirit en la darrera cimera, d’implantar Zones de Baixes Emissions (ZBE) en els municipis de més de 20.000 habitants l’any 2025, o la creació de laTaula de Qualitat de l’Aire de Catalunya, per disposar d’un espai per fer el seguiment de les propostes acordades i establir-ne de noves.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat aquest divendres l'avaluació de la qualitat de l'aire a Catalunya durant el 2022 per al diòxid de nitrogen (NO2), un contaminant atmosfèric originat en bona part pel trànsit, la indústria i els vaixells

En les darreres dècades, aquest gas ha estat present en nivells elevats a la conurbació de Barcelona, declarada Zona de Protecció Especial (ZPE) de l'Ambient Atmosfèric per aquest contaminant i per partícules PM10. De fet, l'any 2010, 17 punts de mesurament que determinen l'NO2 a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat (XVPCA) a la ZPE, que inclou l'àrea de Barcelona i la del Vallès-Baix Llobregat, detectaven superacions dels límits establerts per la normativa. En els últims anys, les superacions han anat minvant de forma constant fins que el 2020 i el 2021 no se'n van produir, tot i que s'ha de tenir en compte la gran influència que va tenir la pandèmia de la COVID-19 en el descens del trànsit rodat i de les emissions associades en aquell període.

Cap a una contaminació atmosfèrica nul·la

El Departament d’Acció Climàtica està ultimant el nou Pla de Qualitat de l’Aire de Catalunya (PQACAT) per al període 2023-2027, amb abast de país, i amb l’objectiu, respecte l’NO2, de millorar la qualitat de l’aire, respectar els valors límit legislats i tendir al compliment dels valors que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que seran també els de referència per a la nova Directiva europea sobre la qualitat de l’aire, actualment en revisió per assolir una contaminació atmosfèrica nul·la d’aquí a 2050. El PQACAT, que contindrà mesures destinades a diferents sectors, s’aprovarà en els propers mesos.

A més, el departament està elaborant una proposta de Llei de Qualitat atmosfèrica que reguli diferents aspectes en els àmbits de la qualitat de l’aire, entre d’altres. Fins ara se n’ha aprovat la memòria preliminar i s’ha fet la consulta pública prèvia. Properament la Generalitat crearà un nou impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells per assolir de forma efectiva la reducció de les emissions d’NO2 i de partícules de les grans embarcacions que atraquen als ports catalans, afavorint la millora de la qualitat de l’aire i de la salut de les persones en els territoris amb més concentració d’òxids de nitrogen emesos pel transport marítim.

Informe complet d’avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya durant el 2022 per al diòxid de nitrogen (NO2).

Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook