Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 2 de gener del 2023

L'espai natural de Sant Miquel del Fai preveu tornar a obrir portes la primavera d'aquest any 2023, un cop finalitzades les obres d'adequació

La Diputació de Barcelona està completant les obres de condicionament del recinte de Sant Miquel del Fai per tal de garantit la màxima seguretat una vegada aquest espai s'obri al públic. Les obres en curs se centren en l'estabilització de diferents cingleres, amb la previsió que quedin enllestides a final de febrer de 2023, el que permetrà poder obrir el recinte en els propers mesos. La nova data d'obertura de l'espai, que porta tancat i en obres des del 2017 en que la Diputació va adquirir-lo, s'ha anunciat ara per la primavera de l'any vinent, després d'haver-la endarrerit dues vegades. En paral·lel a les tasques i actuacions necessàries per a la reobertura, la Diputació de Barcelona ha decidit que la gestió de la finca de Sant Miquel del Fai i la futura gestió de l'Espai Natural dels Cingles de Bertí sigui assumida per la Gerència de Serveis d?Espais Naturals, de manera que en un futur proper esdevingui un espai natural més dins la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i pugui oferir un indret de visita, gaudi de la natura i turisme sostenible.
Actualment, s'estan duent a terme diverses intervencions en les infraestructures per tal de protegir i limitar els riscos geològics del terreny, així com les característiques forestals de l'entorn

L'objectiu de les actuacions realitzades, des que el conjunt de Sant Miquel del Fai va ser adquirit l'any 2017 per la Diputació de Barcelona, ha estat que els visitants tinguessin les màximes garanties de seguretat en un entorn molt complex geològicament, que és el que li dona caràcter i rellevància. Aquest conjunt de treballs ha suposat una inversió total de 5.371.736 euros a càrrec de la Diputació de Barcelona. A partir d'un estudi previ realitzat sobre l'estabilitat del terreny es va poder determinar quines serien les primeres actuacions que s'havien de portar a terme, així com el pla de treball que havia de permetre posar el recinte en condicions de seguretat per als visitants. Fruit d'aquest treball s'han fet diverses intervencions que s'han centrat en la protecció dels riscos geològics de despreniments de pedres, i especialment, en l'estabilització de talussos i sanejament de cingleres.

Un cop avaluades les primeres actuacions realitzades, a través d'un nou estudi tècnic encarregat per la Diputació de Barcelona i realitzat aquest any 2022, es detecta algun tram encara inestable.

Aquest fet ha comportat haver de realitzar noves actuacions de sanejament de parts consolidades i abordar la consolidació d'una nova zona detectada d'especial risc. Està previst que aquests treballs acabin a finals de febrer de 2023.

Actuacions 2021-2022

Pel que fa a millores realitzades en l'entorn, durant els anys 2021-2022 s'han completat obres a l'aparcament i l'espai d'acollida de visitants, amb l'adequació de la zona d'arribada, que presentava múltiples deficiències d'instal·lacions i pavimentació.

Així mateix, en aquest període s'han executat actuacions de renovació de les baranes i tancaments de protecció de tot el recinte, amb l'objectiu de garantir la seguretat dels usuaris a partir de propostes respectuoses amb el patrimoni natural, paisatgístic i històric d'aquest espai.

Seguretat dels itineraris

Així mateix, aquest any 2022 s'han completat actuacions pel condicionament del camí i recorregut interior per recuperar els desperfectes provocats pels aiguats de la tardor de 2018 i del temporal Glòria de 2019. Aquestes actuacions han permès una renaturalització de diversos punts del recinte així com la recuperació d'àrees concretes de les balmes a l'entorn del llac situat al costat del monestir.

També, durant els anys 2020 i 2021 s'han portat a terme altres actuacions de millora de les instal·lacions com la reforma de totes les conduccions i instal·lacions de l'enllumenat, adaptant-les a les normatives de seguretat, sostenibilitat i respecte per l'entorn natural amb la reducció d'impacte mitjançant el soterrament de conduccions i infraestructura general de sistemes. Aquestes actuacions han complementat les executades els anys 2018 i 2021 referents a la renovació i adequació d'instal·lacions de baixa tensió per a la seva legalització.

El conjunt de l'espai natural de Sant Miquel del Fai forma part de la xarxa Natura 2000, té un interès natural, paisatgístic i territorial molt alt a causa dels seus valors i l'espai on es troba i perquè inclou un patrimoni arquitectònic molt important, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya (Casa Prioral, església troglodítica de Sant Miquel, ermita de Sant Martí, etc.), documentat des del segle XI.

Un espai de lleure i de divulgació històrica i científica

Pel que fa a les línies estratègiques d'actuació, el Pla d'usos contempla l'ordenació dels espais que componen el conjunt; integrat pel patrimonial cultural i també el natural, que inclou àmbits com la geologia, l'aigua i la biodiversitat, definits com elements característics de Sant Miquel del Fai. L'objectiu és fomentar la seva qualitat educativa i divulgativa adreçada a tot tipus de públics, ja sigui escolar o familiar, com l'especialitzat i internacional.

El Pla actua en diferents àmbits dels espais. Per una part la zona forestal, amb una proposta de gestió activa de les masses forestals i la biodiversitat, tant per a la prevenció d'incendis com també per una finalitat científica i demostrativa. I, de l'altra, les àrees d'accés i serveis, com el condicionament de l'aparcament i l'espai de benvinguda o l'adequació dels accessos per a persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa als espais patrimonials històrics i naturals, el Pla aposta per l'eliminació d'alguns dels elements constructius i per la seva naturalització, així com per l'adequació de les sales i espais per a la seva correcta legalització i ús.

El Pla també aposta per la promoció de la Casa del Priorat per a exposicions permanents vinculades a l'espai històric i natural, i una sala com espai polivalent per a l'organització d'activitats relacionades amb l'educació ambiental o el coneixement de l'espai i per fper er-hi actes també part dels ajuntaments i les entitats dels municipis propers. Tanmateix, a casa del Priorat serà també el centre d'interpretació del conjunt de l'espai natural protegit dels cincles de Bertí. En aquesta línia, el Pla proposa un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya pel funcionament d'aquest centre, així com convenis amb els ajuntaments i els consells comarcals per al funcionament de l'equipament.

La Diputació de Barcelona va adquirir el conjunt de Sant Miquel del Fai el 2017

Des d'aleshores, el recinte ha estat tancat al públic, i s'hi han anat fent les obres de condicionament necessàries. Durant aquest temps, i tot i els aiguats que s'han patit i la pandèmia de la Covid19 que han retardat les obres, s'ha reforçat la seguretat de les instal·lacions, amb treballs d'estabilització dels talussos i de renovació dels 1.500 metres de baranes de tot el circuit, de l'enllumenat i del cablejat exterior.

El conjunt de l'espai natural de Sant Miquel del Fai és un Bé Cultural d'Interès Nacional i està inclòs dins del Pla d'espais d'Interès Natural dels Cingles del Bertí, fet pel qual les obres d'adequació s'han ajustat totalment als objectius de conservació patrimonial.

El desembre de 2018 la Diputació de Barcelona també va adquirir el cartulari del monestir benedictí de Sant Miquel del Fai, un document del segle XIV i de gran importància històrica.Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook