Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 3 d'octubre del 2023

L'Energètica, l'empresa pública d'energia renovable de Catalunya comença a subministrar electricitat. El primer usuari és l'Agència de Residus de Catalunya

L'empresa pública d'energia renovable de Catalunya l'Energètica inicia aquest mes d'octubre la seva activitat. El primer usuari serà l'Agència de Residus de Catalunya i en els propers mesos s'aniran ampliant progressivament els organismes de la Generalitat que la companyia preveu abastir amb l'objectiu d'assolir un miler de punts de subministrament fins a finals d'aquest any 2023. En una primera fase, L'Energètica només subministrarà electricitat al sector públic de la Generalitat i posteriorment abastir les llars en situació de pobresa energètica.
Participada 100% per la Generalitat de Catalunya, l'Energètica (Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU), es va presentar el novembre del 2022 i va començar a caminar el 6 de març d'aquest 2023, quan van prendre possessió el president i conseller delegat de l'empresa, Ferran Çivit, i el director general, Daniel Pérez. Aquest setembre s'ha incorporat la major part de la plantilla de 30 treballadors prevista en els pressupostos de la Generalitat d'enguany, que doten la nova empresa amb un pressupost de 25 milions d'euros. En les darreres setmanes, l'Energètica ha iniciat el procés per concentrar els actius energètics de la Generalitat, com ara la cessió de les participacions en els parcs eòlics de PEBESA i Trucafort i de 120 instal·lacions solars, i està impulsant la instal·lació de cobertes solars en edificis públics.

L'Energètica ha iniciat aquest mes d'octubre l'activitat com a empresa comercialitzadora d'electricitat, després d'haver obtingut la corresponent llicència del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El primer usuari de l'empresa de renovables serà l'Agència de Residus de Catalunya a la nova seu ubicada a Torre Ponent, al passeig de la Zona Franca de Barcelona. En els propers mesos s'aniran ampliant progressivament els organismes de la Generalitat que la companyia preveu abastir, a mesura que vencin els contractes vigents amb altres elèctriques. L'objectiu és que l'1 de gener del 2024 assoleixi vora un miler de punts de subministrament i que l'any següent superi els tres mil. En una primera fase, L'Energètica només subministrarà electricitat al sector públic de la Generalitat, que n'és un dels principals consumidors del país. Properament també preveu aprofitar l'energia de les instal·lacions fotovoltaiques en edificis públics per abastir les llars en situació de pobresa energètica.

D'altra banda, s'ha activat el web corporatiu www.lenergetica.cat, que inclou una bústia per recollir propostes de col·lectius i empreses per participar en projectes de generació d'energia d'origen renovable. L'Energètica avaluarà si s'implica en els projectes tenint en compte criteris de contribució a la transició energètica, rendibilitat econòmica, equilibri territorial i justícia social. Aquests criteris s'acordaran abans d'acabar l'any en el Consell d'Administració, un cop aprovat el pla d'empresa que s'està elaborant. Així mateix, l'empresa pública també ha començat a estendre contactes amb el món local per explorar projectes conjunts amb renovables. La finalitat de tot plegat és fomentar un cercle virtuós que involucri administracions, empreses i ciutadania en el camí cap a la sobirania energètica del país i la lluita contra el canvi climàtic.

L'Energètica és el mitjà propi de la Generalitat per incidir i millorar el mercat energètic català

La generació d'energia a partir d'energies renovables, l'aprovisionament energètic del sector públic a partir de l'autoconsum i d'acords bilaterals amb generadors locals o l'impuls de les comunitats energètiques seran algunes de les principals funcions de la companyia. 

L’energètica pública vol ser una eina clau per accelerar la transició energètica a Catalunya, amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 55% l’any 2030 i arribar a la neutralitat d’emissions de carboni l’any 2050. El propòsit és avançar cap a un nou model energètic distribuït, democràtic, amb cohesió territorial i participat per la ciutadania.

Amb l’aprofitament dels seus recursos disponibles, l’empresa pública d’energia pretén incidir en el mercat energètic català de diferents maneres. En l’àmbit de la generació, promovent projectes d’autoconsum o de generació distribuïda als edificis públics de la Generalitat, arribant a ocupar el 100% de l’espai disponible. També vol desenvolupar projectes propis o compartits amb les entitats locals, aportant el seu coneixement tècnic, en terrenys especialment adients, i  participar en un percentatge de projectes privats que comptin amb el vistiplau del territori. Finalment, vol gestionar les centrals hidroelèctriques a mesura que vagin exhaurint les concessions actuals.
Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook