Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 10 de març del 2024

L'ACA impulsa un estudi per a millorar l'estat ecològic de dos trams del riu Francolí

Les actuacions se centren en dos trams fluvials al seu pas per Montblanc i l'Espluga de Francolí. El projecte haurà de definir mesures d'ordenació d'usos de l'espai fluvial, amb l'objectiu de buscar consens social i territorial.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a licitació una assistència tècnica per a l'estudi d'alternatives destinada a la recuperació morfològica i ecològica del riu Francolí, amb un pressupost de licitació proper als 100.000 euros

Les actuacions que es defineixin en aquest projecte es concentraran en els trams fluvials que transcorren per Montblanc i l'Espluga de Francolí, que arran dels aiguats de l'octubre de 2019 varen quedar malmesos i que amb el temps han estat ocupats, principalment per a usos agrícoles. Per tant, l'objectiu és fer una diagnosi en aquests trams per a minimitzar l'efecte de futurs aiguats i dur a terme actuacions per a naturalitzar aquests trams.

L'àmbit del treballs a Montblanc es concentrarà des de la Font de la Ceba fins al pont del ferrocarril, mentre que en el tram del riu Francolí a l'Espluga les mesures es focalitzaran en el sector que transcorre des del molí de Guasch fins a la depuradora del municipi. Els treballs, que es definiran en un període de 12 mesos a partir de l'adjudicació i signatura del contracte, es concentraran en recopilar tota la informació dels trams objecte de l'estudi, l'aixecament topogràfic per a fer la modelització hidràulica, l'estudi geomorfològic (històric i actual), la prospecció ambiental d'espècies de flora i fauna i l'aproximació cartogràfica a la biomassa forestal susceptible de ser arrossegada a la part alta de la conca i tributaris.

A partir d'aquí es plantejaran alternatives d'actuacions per a mantenir i adquirir l'espai fluvial amb mesures de naturalització de la llera, mitjançant la possible adquisició de terrenys, la correcció geomorfològica, la millora i restauració d'hàbitats i la comptabilització amb l'ús públic. Finalment, amb l'objectiu de buscar el consens social i territorial es durà a terme el disseny i l'inici del procés de participació pública per presentar i debatre les alternatives que es plantegin.
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook