Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 29 de gener del 2014

Impuls a la instal·lació de calderes de biomassa

L'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura ha signat un contracte amb el Ministeri d'Agricultura per a la compra d'emissions de carboni no generades a qui instal·li calderes de biomassa a les zones rurals de Catalunya, en el marc del Projecte Clima. Els Projectes Clima, promoguts a través del Fons de Carboni per una Economia Sostenible, estan concebuts per a marcar un camí de transformació del sistema productiu de l'Estat cap a un model baix en carboni. Així, des del projecte BM-Rural es vol estimular la instal·lació de calderes de biomassa al territori. Per això, qualsevol particular o empresa, privada o pública, de territoris rurals que vulgui instal·lar una caldera de biomassa percebrà 7,10 euros per tona de carboni que hagi deixat d'emetre. Considerant que s'estima una reducció total d'emissions, entre BM-Rural i ENFO-CO2, de 42.651,60 tnCO2, es revertirà fins a 302.826,36 euros en els àmbits territorials que participen en el projecte.
El projecte BM-Rural, promogut per l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura juntament amb 5 Grups Leader més i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), és un dels 49 projectes de tot l'Estat seleccionat dins de la convocatòria de Projectes Clima del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) 2013.

El Fons de Carboni per una Economia Sostenible, pertanyent al MAGRAMA, és un instrument de finançament climàtic que es concep amb l'objectiu de reorientar l'activitat econòmica cap a models baixos en carboni al mateix temps que es contribueix al compliment dels objectius internacionals assumits per Espanya en matèria de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Com a primer pas, en la convocatòria 2012 es va acordar adquirir les reduccions generades per 37 projectes Clima, que evitaran l'emissió de més de 800.000 tones de CO2 equivalent a l'atmosfera entre 2013 i 2017; i en la convocatòria 2013 les emissions de 49 projectes.

El projecte BM-Rural és una ampliació del projecte atorgat l'any 2012 al Grup coordinador, on només es comprava les emissions del territori del Ripollès i del Ges Bisaura. D'aquesta manera, ara el ministeri també adquirirà les emissions de carboni dels territoris rurals de la part Est de Catalunya.

Així, des del projecte BM-Rural es vol estimular la instal·lació de calderes de biomassa al territori, tant en el sector públic com en el sector privat. És per això que aquesta iniciativa implicarà que qualsevol particular o empresa, privada o pública, d'aquests territoris rurals que vulgui instal·lar una caldera de biomassa percebi 7,10 euros per tona de carboni que hagi deixat d'emetre. Considerant que s'estima una reducció total d'emissions, entre BM-Rural i ENFO-CO2, de 42.651,60 tnCO2, es revertirà fins a 302.826,36 euros en els àmbits territorials que participen en el projecte.

Des dels Grups Leader s'establirà un protocol de priorització de calderes, en cas que la demanda d'accés als fons sigui superior a la prevista, i de tasques a realitzar per tal de poder certificar amb èxit el màxim d'emissions de CO2.

La signatura del contracte de compra d'emissions de carboni va tenir lloc ahir, 28 de febrer a la seu del MAGRAMA entre el Fons de Carboni per una economia Sostenible (FES-CO2) i l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, en un acte que va començar amb la signatura dels contractes, a la qual va seguir la presentació pública dels 49 projectes Clima.

Per a participar-hi, la caldera ha d'haver estat instal·lada amb data posterior a l'1 de gener de 2014. En tal cas, només cal posar-se en contacte amb el Grup Leader corresponent, que informarà del passos a seguir.

Acollir-se al projecte Clima no solament suposa percebre 7,10 euros per tona de CO2 que no s'ha emès en comparació amb les emissions de la caldera d'origen, sinó que alhora suposa un seguiment gratuït dels consums de biomassa fins a 31 de desembre de 2019 i una verificació anual de les emissions de la caldera de biomassa.

Els altres grups Leader participants en el projecte són Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Associació per al DRI de la zona Nord-Oriental de Catalunya, Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia, Consorci Alt Urgell - Cerdanya, i Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

Més informació sobre els projectes clima: http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/fondo-carbono/
Article: MónSOStenible
Font: DAAM

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook