Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 20 d'agost del 2019

Humana recupera prop de 5 milions de peces de roba a Catalunya amb una finalitat ambiental

La Fundació Humana ha recuperat a Catalunya, durant el primer semestre de l'any, 4,7 milions de peces de roba que seran reutilitzades o reciclades amb una finalitat social i ambiental. Les donacions equivalen a 2.290 tones de tèxtil i suposen un estalvi de 7.258 tones de CO2 a l'atmosfera, l'equivalent a l'emissió anual de 2.700 cotxes (que circulin 15.000 km anuals) o a l'absorció anual de diòxid de carboni de 54.100 arbres.
 
 -  -  <br />  <br />
 

Humana ha recuperat a Catalunya al primer semestre 4,7 milions de peces de roba que seran reutilitzades o reciclades amb una finalitat social i ambiental. Les donacions equivalen a 2.290 tones de tèxtil usat de gener a juny i procedeixen dels contenidors verds, situats en llocs de fàcil accés gràcies als acords amb centenars d'ajuntaments i entitats privades. S'hi diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de llar que ja no s'utilitzen, però estan en bon estat i poden tenir una segona vida. El servei és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i tractament de residus urbans.

La reutilització i el reciclatge de tèxtil té un benefici ambiental: contribueix a l'estalvi de recursos, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Les 2.290 tones recollides de gener a juny a Catalunya representen un estalvi de 7.258 tones de CO2 a l'atmosfera, cosa que el planeta agraeix; equivalen a l'emissió anual de 2.700 cotxes (que circulin 15.000 km anuals) o a l'absorció anual de diòxid de carboni de 54.100 arbres.

"Des d'Humana aplaudim la tasca dels municipis que promouen la recollida selectiva del tèxtil, tot i que tenim per davant un llarg camí per recórrer plegats", assegura Àgata Soler-roig, responsable de la Fundació a Catalunya, que afegeix: "A nivell social, els nostres programes tant a Catalunya com a l'Hemisferi Sud involucren a desenes de milers de persones, les condicions de vida de les quals milloren gràcies als recursos obtinguts amb la valorització del residu tèxtil, que permeten finançar aquests projectes. Humana s'ha consolidat com un agent de l'economia social, l'economia verda i l'economia circular. Genera recursos, ocupació, incideix en l'àmbit local i promou el desenvolupament en l'entorn més proper".

Només es recupera el 12% de la roba de què ens desfem els catalans

Malgrat que la gran part de la roba que els catalans rebutgem és susceptible de tenir una segona vida, només un 12% es recupera selectivament per un gestor autoritzat per a promoure’n la reutilització o reciclatge, segons l’Agència de Residus de Catalunya. Si aquesta dada és preocupant, ho agreuja el fet que el residu tèxtil és la cinquena fracció que més generem (després de l’orgànica, envasos i plàstics, paper i cartó, i vidre) i la que té el percentatge de valorització més alt, per sobre del 90%. 

El motiu per a l'optimisme és la importància creixent de l'economia circular, que defineix els residus com a recursos, i el fet que al 2025 la recollida selectiva de la fracció tèxtil (és una competència municipal) serà obligatòria per exigència de la UE a tots els països membres.

“Davant nostre hi ha una oportunitat i un enorme repte per a donar l'impuls definitiu a la gestió apropiada d'aquest recurs, fidels a la jerarquia de residus i a un model econòmic circular, en què prevalguin la prevenció i la reintroducció del tèxtil a la cadena productiva, perllongant-ne el cicle de vida. Tot això en un marc definit per un sistema de contractació pública verda i sostenible com a motor de creixement”, valora Àgata Soler-roig.

La destinació de la roba usada


Dos grans beneficis socials es deriven de la gestió sostenible del residu tèxtil: el primer és la generació d'ocupació verda i la contribució a l'economia social, ja que fomenta la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat. Humana genera una ocupació indefinida per cada 36.000 kg de tèxtil recollit.  El segon és l'aportació de recursos a iniciatives socials. Després de més de tres dècades d'activitat, 2,4 milions de persones s'han vist involucrats als programes de desenvolupament que Humana duu a terme als països del Sud de la mà de les seves contraparts o socis locals. Humana ha destinat més de 30 milions d'euros per a la formació de professors de primària, impulsar l'agricultura sostenible o lluitar contra el VIH/SIDA, entre altres accions. -  -  <br />  <br />
Dos grans beneficis socials es deriven de la gestió sostenible del residu tèxtil: el primer és la generació d'ocupació verda i la contribució a l'economia social, ja que fomenta la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat. Humana genera una ocupació indefinida per cada 36.000 kg de tèxtil recollit. El segon és l'aportació de recursos a iniciatives socials. Després de més de tres dècades d'activitat, 2,4 milions de persones s'han vist involucrats als programes de desenvolupament que Humana duu a terme als països del Sud de la mà de les seves contraparts o socis locals. Humana ha destinat més de 30 milions d'euros per a la formació de professors de primària, impulsar l'agricultura sostenible o lluitar contra el VIH/SIDA, entre altres accions.
 

La roba dipositada en els contenidors d'Humana té dues destinacions: el 85% es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades és:
- El 52% es destina a la reutilització: el 13% mitjançant les botigues de moda sostenible d’Humana a Catalunya i el 39% s'exporta, principalment a l’Àfrica, on és venut a preus baixos per a generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
- El 37% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d'automoció).
- El 2% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.
- El 9% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament i s'envia a un centre de tractament de residus per a disposició final.

 

 -  -  <br />  <br />
 

 


 

Article: MónSOStenible
Font: Humana

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi ambient a través de la reutilització del tèxtil i desenvolupa programes de cooperació a l'Àfrica, Amèrica Llatina i l'Àsia així com de suport local al territori més proper. Du a terme campanyes de sensibilització entorn de la importància de la reutilització i el reciclatge de tèxtil per a la protecció del medi ambient i com a font de recursos per a la cooperació als països del Sud. Té més de 550 empleats i forma part de la Federació Humana People to People, que agrupa a organitzacions de 31 països Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi ambient a través de la reutilització del tèxtil i desenvolupa programes de cooperació a l'Àfrica, Amèrica Llatina i l'Àsia així com de suport local al territori més proper. Du a terme campanyes de sensibilització entorn de la importància de la reutilització i el reciclatge de tèxtil per a la protecció del medi ambient i com a font de recursos per a la cooperació als països del Sud. Té més de 550 empleats i forma part de la Federació Humana People to People, que agrupa a organitzacions de 31 països

Informació relacionada

Dimarts, 4 d'abril del 2023
L'Associació de Centres i Serveis de Reutilització de Catalunya neix per impulsar el sector i promoure els beneficis de la reutilització
Dimarts, 23 d'octubre del 2018
Projecte per a la reutilització de l'aigua residual
Dilluns, 23 de novembre del 2020
Instal·len màquines compensadores de reciclatge a les estacions dels Ferrocarrils
Dilluns, 17 de juny del 2019
Fixing the Future, projectes i experiències que estan arreglant un entorn i són exportables al món
Dijous, 14 de febrer del 2019
Catalunya no recicla ni prou, ni bé, i el consum de productes d'un sol ús continua a l'alça
Dilluns, 7 de gener del 2019
Un Camí de Santiago més net i amb menys residus
Diumenge, 20 de maig del 2018
Vilafranca del Penedès guanya el concurs de reciclatge el Contenidor d'Or
Divendres, 18 de maig del 2018
Reciclatge tèxtil: valoritzar i donar una segona vida als residus
Dijous, 17 de maig del 2018
Reciclatge, cabdal per a la preservació del medi