Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 11 de març del 2024

Guia sobre la participació en medi ambient

Aquesta guia se centra en la participació pública davant de l'administració, ja que és el poder públic amb una responsabilitat més intensa per protegir el medi ambient i a la qual la ciutadania pot accedir de forma més directa. La finalitat és oferir la informació més rellevant i pràctica per saber com participar davant de l'administració per a la defensa del medi ambient. El compliment d'aquesta finalitat ha estat facilitada pel fet que és fruit de la col·laboració entre el Fons de Defensa Ambiental (FDA) i la Clínica jurídica ambiental del programa dret al Dret de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
El Fons de Defensa Ambiental publica la Guia sobre participació pública en medi ambient com a part del programa “Els Drets Humans com a eines per a l’acció climàtica i per la justícia ambiental”, dut a terme per l’Institut de Drets Humans de Catalunya – IDHC amb el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). La guia ha estat elaborada amb el suport de la Clínica jurídica ambiental del programa dret al Dret de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i l’IDHC i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, l’ACCD i la Generalitat de Catalunya.

El manual vol donar resposta a cinc aspectes bàsics sobre la participació pública ambiental: el seu fonament, la normativa principal, qui pot participar, els tràmits participatius principals i els mecanismes de garantia. Es tracta d’un document que no tan sols s’ha de llegir, sinó que ha de ser emprat principalment per als interessats a participar en la defensa del medi ambient.
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Documents

PDF - Guia sobre participació pública en medi ambient

Informació relacionada