Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 31 de desembre del 2020

Finalitzen els treballs forestals als boscos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre de 2019

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha finalitzat aquests dies les actuacions planificades a la zona de l'incendi de la Ribera d'Ebre de l'estiu de 2019. Un foc que es va iniciar a Torre de l'Espanyol i que va afectar 6.081 hectàrees de les quals un 80% forestals (4.281ha). Els treballs fets per Forestal Catalana S.A es van iniciar el mes de setembre de 2019 i han facilitat la regeneració natural. Han consistit en l?execució de feixines en un total de 316 ha, la retirada de vegetació amb risc de caiguda als vials principals en més de 100 km, l'arranjament de vials estratègics en una longitud superior als 90 km i la tallada i derramat de vegetació en zones de pendent secundàries en un total de 155 ha.
Les accions referents a tractament de la vegetació han tingut com a objectiu la implementació i futur desenvolupament d'un bosc que protegeixi el sòl dels processos erosius, i que augmenti i conservi la biodiversitat existent a la zona. També s'ha intervingut en la millora de la xarxa viària necessària per a la gestió, la prevenció i l'extinció d'incendis de la zona. Una de les principals dificultats a l'hora de treballar, ha estat que el 100% de la superfície és privada i presenta una enorme quantitat de propietaris. Per poder treballar en cada zona s'han hagut de localitzar i obtenir les autoritzacions pertinents. En alguns casos ha sigut impossible i s'han obviat les actuacions previstes per manca d'autorització. Aquesta tasca s'ha fet amb la col·laboració dels ajuntaments i els tècnics responsables dels treballs.

Disminuir els riscos d'erosió i facilitar la regeneració natural en un any molt plujós

Els treballs de restauració han consistit en actuacions per evitar fenòmens erosius, mitjançant la construcció d'empalisades (fexines) amb la vegetació calcinada. Per fer això es disposa la vegetació calcinada sobre el terreny en direcció perpendicular al pendent per frenar l'arrossegament de terres, i aconseguir la retenció de sediments que faciliti la implantació de la nova vegetació. Enguany ha sigut un any molt plujos que ha permès veure el correcte funcionament d'aquestes estructures. Els darrers mesos han començat a germinar les llavors de pi i les especies rebrotadores han crescut vigorosament.

Una altra línia de treball ha estat garantir la seguretat a les pistes mitjançant la retirada de vegetació calcinada amb risc de caiguda als vials. Aquesta vegetació és va anar acumulant en punts de reunió per a la seva valorització posterior com a biomassa forestal.

Finalment s'està realitzant la millora de la xarxa de camins, per garantir una bona compartimentació i conexió de tota la superfície, que sigui útil per la gestió del territori. S'ha actuat sobre una longitud sperior als 90 km, en els que s'ha millorat els ferm, s'han ampliat radis de gir de les corbes i s'han construït trencaaïgues per garantir l'evacuació de l'aigua d'escorrentia i augmentar la durada de les actuacions. S'ha realitzat l'obertura d'algun tram per garantir l'accessibilitat a zones inaccessibles i molt complicades de gestionar. D'aquesta manera es facilita també la circulació de vehicles d'extinció d'incendis.

Aquesta ha sigut la darrera tasca en acabar, realitzada amb empreses locals i que els ultims dies han acabat les actuacions al terme municipal de Vinebre i la Torre de l'espanyol.

Treballs complementaris de seguient de plagues forestals

Com a treballs complementaris s'ha fet seguiment de plagues com el Tomicus, per detectar atacs i poder actuar amb rapidesa, ja que es tracta d'una plaga que acostuma a afectar els perímetres de les zones cremades amb especial virulència en el cas de pi blanc. En aquest cas no s'ha detectat cap afectació greu. Es va detectar la presència de cerambicids en la fusta cremada i un petit brot d'Ortotomicus, un insecte que ataca la fusta cremada sense gaire virulència i que que es van controlar fent una tallada preventiva.

 

Article: MónSOStenible
Font: DARP

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook