Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 9 de gener del 2012

Estudien com es recuperen els cargols després dels incendis en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

Un equip d'investigadors han publicat un article científic en la prestigiosa revista sobre ecologia forestal "Forest Ecology and Management" sobre com afecten en els mol·luscs terrestres els diferents tractaments forestals emprats després dels incendis. L'estudi ha estat realitzat en una zona afectada pel foc ocorregut l'agost de 2003 al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
El treball, titulat "Post-fire management affects response of Mediterranean animal communities: the case study of terrestrial gasteropodes" ha estat realitzat en el marc de l'estudi multidisciplinari "Seguiment integral de la recolonització faunística post-incendi, a la zona afectada per l'incendi de l'any 2003, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac". El projecte ha estat coordinat pel doctor Xavier Santos del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona i redactat conjuntament amb Vicenç Bros de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i Gregorio Moreno Rueda de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería. L'estudi és de gran transcendència ja que a més d'avaluar els canvis en la composició de la comunitat després d'un incendi, també ha permès analitzar si les pràctiques de gestió post-incendi poden afavorir o no a determinades espècies de mol·luscs terrestres d'interès per a la conservació. L'àrea d'estudi ha estat dividida en cinc zones, incloent una zona control no cremada, i quatre zones amb diferents tipus de tractament post-incendi (indrets amb cap tractament, zones amb extracció de troncs, zones amb extracció de tronc i brancada, i finalment indrets amb extracció de tronc i posterior subsolat).

Els resultats del treball indiquen que, per efectes dels incendis forestals, es produeix un canvi de les condicions ambientals de l'hàbitat, com són l'estructura de la vegetació i l'absència d'humus i fullaraca. Aquestes noves condicions ambientals redueixen fortament la diversitat i la riquesa d'espècies de mol·luscs, en particular les espècies típicament forestals, i al mateix temps, afavoreixen les espècies més pròpies d'espais oberts.

La fauna malacològica és doncs, un bon indicador dels processos de recuperació faunística de les zones afectades pels incendis forestals, ja que són espècies molt sensibles a les condicions microclimàtiques del sòl i l'estructura vegetal. Al mateix temps, aquests resultats poden ser importants a l'hora de triar entre diferents possibilitats de pràctiques de gestió en ambients forestals mediterranis recentment incendiats.Article: MónSOStenible
Font: Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook