Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 13 de maig del 2023

España ha arribat a l'overshort day el 12 de maig

Aquest any, España ha arribat a l'Overshoot Day el 12 de maig, el mateix dia que l'any passat i13 dies abans que l'any 2021. Jamaica, Indonèsia i Equador i són els paisos que, d'acord amb el seu nivell de consum, esgotaran els recursos de tot l'any al desembre. Qatar i Luxemburg són els paisos que més consumeixen recursos i ja van arribar al seu overshoot day el passat febrer. L'Overshoot Day d'un país indica la data en què la demanda de recursos humans i serveis ecològics en un any supera el que la Terra pot regenerar en aquest any si tothom visqués com aquest país. L'Overshoot Day de tot l'any es calcula fent la mitjana de tots els paisos. L'Overshoot Day del 2023 encara no ha arribat. El 2022 va ser a finals de juliol
 -  -  <br />  <br />


La mà de la Humanitat va fer que el 2022 el dia de la superació de la capacitat de la Terra, l'overshoot day, fos el 28 de juliol, un dia abans que l'any 2021. Això vol dia que en poc menys de 7 mesos vam  consumir els recursos que la Terra te per tot l'any i que a partir d''aleshores vam viure a crèdit, a crèdit ecològic, és a dir, consumint recursos que la Terra no és capaç de regenerar i que van a compte de l'any vinent, és a dir d'aquest 2023. Per això, cada any aquesta data de l'overshoot day s'adelanta en una tendència que només es va trencar el 2020 per la pandèmia com una de les conseqüències positives d'aquesta.

La pandèmia va fer que l'any 2020 l'Overshoot Day s'endarrerís 24 dies

L'Overshoot Day 2021 del conjunt del planeta va arribar el 29 de juliol, gairebé un mes abans que el 2020, any de la pandèmia, en que aquesta data es va allargar fins el 22 d'agost, 24 dies més tard que el 2019. L'Overshoot Day marca la data en què la demanda de recursos humans i serveis ecològics en un any determinat supera el que la Terra pot regenerar en aquest any. Mantenim aquest dèficit liquidant les existències de recursos ecològics i acumulant residus, principalment diòxid de carboni a l'atmosfera. La humanitat utilitza actualment un 74% més del que els ecosistemes del planeta poden regenerar, és a dir, "1,75 Terres". Des del Dia en que sobrepassem la capacitat de la Terra fins al final de l'any, la humanitat opera amb una despesa ecològica deficitària. Aquesta despesa deficitària és actualment la més gran des que el món va entrar en aquest sobreximent ecològic a principis de la dècada de 1970, segons el National Footprint & Biocapacity Accounts (NFA), basat en els conjunts de dades de l'ONU que ara produeixen FoDaFo i la Universitat de York.
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook