Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 17 de desembre del 2018

Es publica el primer anuari d'economia circular a l'estat espanyol

L'Observatori de Sostenibilitat espanyol ha publicat el Primer Anuari d'Economia Circular a Espanya aquest 2018, a partir de l'anàlisi de 30 indicadors sobre economia circular. L'estudi compara la posició d'Espanya respecte a altres països europeus en aspectes com la productivitat en l'ús dels recursos, la producció i consum, la gestió dels residus, les matèries primeres i secundàries, i els índex de competitivitat i innovació.

En aquest primer volum de l’anuari sobre economia circular a Espanya recull dades sobre la posició global del país respecte l’estat d’implementació de l’economia circular a Europa. També aporta un anàlisi amb detall de les dades de reciclatge generals, com en la gestió dels residus municipals i el seu reciclatge. A més, l’estudi destaca les dades de participació de capital privat en sectors en transformació cap a l’economia circular i la repercussió que aquest te sobre l’ocupació, el valor afegit en l’economia, la I+D i les noves patents.Algunes de les preguntes que pretén respondre l’anuari són, per exemple, “millorem o empitjorem pel que fa a la productivitat en l’ús dels recursos? i en la producció, el consum l’autosuficiència de matèries primes de la UE, la contractació pública verda, limitar la generació de residus o el malbaratament alimentari? quines mancances tenim respecte el flux d’informació generat pels sistemes en economia circular? Quines són les principals recomanacions generals i específiques per a la seva major implantació?...”.

Implantació de l’economia circular
L’economia circular concep la incineració o les deixalleries com l’últim recurs per a un producte. La primera opció és sempre reduir i utilitzar de manera eficient les matèries primes, pensant i dissenyant els productes tenint en compte totes les fases de la seva vida, i donar-los un ús alternatiu, si és possible, abans d’entrar en el sistema de reciclatge i valorització de residus.Els elements bàsics que construeixen un sistema d’economia circular són:

- La transició cap a l’ús de les energies renovables en tots els processos
- La creació dels productes a partir d’un eco-disseny que permeti la seva reutilització i reparació per mòduls
- Preservar la biodiversitat i adaptar les condicions dels serveis als ecosistemes naturals
- Explorar nous models d’ingrés i gestió de la propietat, així com noves cadenes de producció més sostenibles
- La reutilització i el reciclatge, per aprofitar el màxim el cicle de vida del producte, l’ús de les seves parts, i el reciclatge final dels materials. 


Article: MónSOStenible
Font: Observatorio de la Sostenibilidad

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook