Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 19 de desembre del 2023

Primers espais de treball d'adaptació al canvi climàtic a Catalunya del projecte europeu eCOadapt50

El projecte europeu Life eCOadapt50, d'adaptació al canvi climàtic a diferents territoris de Catalunya, amb 24 socis i liderat per la Diputació de Barcelona, ha arrencat amb la constitució dels living labs, uns espais de treball i de participació que involucren administracions públiques, sectors econòmics, entitats i ciutadania per definir les estratègies i accions a seguir per augmentar la resiliència local. Les trobades han comptat amb 415 participants.
El projecte Life eCOadapt50 inclou 19 àrees geogràfiques de diferents característiques orogràfiques, climàtiques i d’activitat econòmica (muntanya mitjana i baixa, terres d’interior amb agricultura de secà o amb regadiu, llocs costaners, zones més urbanes i més rurals, boscos, etc.) d’un ampli ventall de comarques. A la província de Barcelona, en formen part l’Alt Penedès, una part de l’Anoia, del Bages i d’Osona i 10 espais naturals de Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Entre el 28 de setembre i el 30 novembre s’han constituït 16 living labs, que integren 18 territoris del projecte europeu: 10 espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (tres d’ells unificats en un mateix living lab), Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava, Associació Leader Ponent, Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya, Consorci Leader Pirineu Occidental, Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Consorci per al desenvolupament rural de la Catalunya Central, Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura i Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

Accions

Durant les sessions de treball, els assistents van posar de manifest la necessitat d'actuar com més aviat millor per implementar accions d'adaptació al canvi climàtic dels territoris. A partir de la constitució d’aquests espais de governança i participació territorials, els agents ja poden començar a proposar accions locals. Les propostes es debatran en les properes reunions dels living labs (tres anuals).

Life eCOadapt50 compta amb un pressupost de 19 milions d’euros, cofinançat en un 60% pel programa Life de la Comissió Europea i en un 40% pels 24 socis públics i privats que en formen part. El projecte europeu preveu executar fins al 2030 un mínim de 76 accions en quatre activitats econòmiques especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic –agroramadera, forestal, pesquera i turística– i en 19 espais de Catalunya, que representen prop de 19.400 km2 i involucren més de 900.000 habitants. Així mateix, Life eCOadapt50 té també el compromís de implementar més de 1.000 accions addicionals d’adaptació al canvi climàtic a tot Catalunya, sempre sota el paraigua de les propostes sorgides dels living labs, a través de la mobilització d’uns 73 milions d'euros de fons complementaris.

 

Article: MónSOStenible
Font: Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Informació relacionada