Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 22 de novembre del 2017

Episodi de contaminació atmosfèrica. Avís Preventiu

L'AMB ha posat en marxa, aquest dimarts 21 de novembre, el seu protocol d'actuació per als episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica, en la seva fase d'avís preventiu de PM, un dels contaminants més nocius per a la salut de les persones i del qual se superen en algunes ocasions els límits establerts per la Unió Europea i l'OMS.
El Vicepresident de Mobilitat i Transport, Antoni Poveda ha enviat a tots els ajuntaments metropolitans la comunicació de l'activació de les mesures previstes en el protocol que es va aprovar el passat mes de gener, animant-los a prendre mesures per conscienciar a la ciutadania d'actuar per reduir la contaminació.

La fase d'Avís Preventiu es posa en marxa quan més d'una estació de la XVPCA (en aquest cas, les estacions XVPCA de Granollers, Montcada i Reixac, Manlleu i Lleida) a l'àrea metropolitana supera el valor de 50 μg/m³ diaris en més d'una estació, i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.

En aquesta fase, l'AMB endega una campanya de comunicació i sensibilització que s'intensificarà en funció de la fase. En aquest sentit, l'AMB notifica la situació i el nivell d'avís i ofereix consells i recomanacions a la ciutadania:
• Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
• Utilitzar el transport públic.
• Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa...)
• Utilitzar el cotxe compartit
• Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc)
• En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
• Regulació de la climatització de les llars: a l'estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l'hivern baixar-la.
• Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa... evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes. L'AMB ha treballat en mesures i actuacions puntuals adreçades a reduir el trànsit privat, així com d'altres de caràcter més estructural i permanent, que s'aniran intensificant i endurint a mesura que augmenti el risc. L'AMB les aplicarà, previsiblement, durant la permanència de l'avís, d'acord amb les competències que l'administració metropolitana té assignades sobre transport públic, taxi, medi ambient i ordenació del territori.

Aquest mateix dimarts l'AMB ha presentat el balanç de les primeres sol•licituds de la targeta verda metropolitana, que ofereix tres anys de transport públic gratuït a canvi de desballestar un cotxe antic contaminant, i ha fet el lliurament del títol als primers usuaris que l'han sol•licitat.
A partir de l'1 de desembre del 2017, en situació d'episodi de contaminació, no podran circular dins de la ZBE àmbit Rondes de Barcelona els turismes sense etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B) i les furgonetes anteriors a Euro.

En un futur, s'afegiran a les restriccions les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3, que inicialment estaran exempts de la mesura.
Els vehicles d'emergències, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials podran circular sempre, independentment de la seva etiqueta de la DGT.
Les restriccions de trànsit s'estableixen entre les 7.00 h i les 20.00 h els dies laborables des de l'endemà de la declaració fins al dia de declaració de final d'episodi. Per tant, mentre duri l'episodi, els vehicles esmentats només podran circular en la franja horària compresa entre les 20.00 h i les 6.59h dels dies laborables i tots els caps de setmana i festius.

Les PM són petites partícules formades per compostos orgànics i inorgànics, i disperses a l'atmosfera. Les partícules poden ser de pols, cendra, sutge, partícules metàl·liques, ciment o pol·len. Els nivells alts de partícules fines en suspensió a l'aire tenen un efecte advers sobre la salut

Les PM són petites partícules sòlides o líquides disperses a l'atmosfera, amb un diàmetre d'entre 2,5 i 10 µm (un micròmetre és una unitat de longitud que equival a la mil·lèsima part d'un mil·límetre). Estan formades principalment per compostos inorgànics com els silicats, aluminats i metalls pesants, així com material orgànic associat a partícules de carboni (sutge). El nom prové de material particulat (PM de l'anglès particulate matter) i de 10, la mida màxima de les partícules (en micròmetres). Les partícules poden ser de pols, cendra, sutge, partícules metàl·liques, ciment o pol·len.

Els nivells alts de partícules fines en suspensió a l'aire degudes a l'activitat humana, tenen un efecte advers sobre la salut, provocant malalties greus, com poden ser el càncer de pulmó, altres malalties del sistema respiratori, i malalties del sistema circulatori.

 

Article: MónSOStenible/ M:V:
Font: AMB,

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook