Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 8 d'octubre del 2019

Petites empreses turístiques més sostenibles

Un equip internacional liderat per la UAB ha creat una plataforma informàtica per ajudar petits empresaris turístics a fer els seus negocis més sostenibles. Es tracta de Sustain-T, que ofereix recursos en formació i treball en xarxa, per millorar les pràctiques sostenibles de les microempreses i petites empreses de turisme d'Europa. L'eina s'ha desenvolupat en el marc d'un projecte europeu Erasmus+ liderat per la UAB

Un equip de recerca internacional liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desenvolupat la plataforma virtual d’aprenentatge en turisme sostenible Sustain-T, per a l’autoformació de les petites i microempreses del sector turístic d’Europa.

La nova eina és fruit del projecte Erasmus + Sustain-T (Sustainable Tourism through Networking and Collaboration), dirigit pels grups de recerca TUDISTAR i GRATS i en què han participat institucions i empreses d’Espanya, Itàlia, Portugal, Bulgària, Regne Unit i Hongria. La seva presentació s’ha realitzat avui a Barcelona durant la jornada de cloenda del projecte, a què han assistit responsables públics, professionals, acadèmics i estudiants del sector turístic.


 


“L’objectiu de Sustain-T és millorar el rendiment de sostenibilitat de les empreses, a través de la sensibilització dels seus gestors en pràctiques turístiques sostenibles. I alhora fomentar la millora de les seves habilitats en xarxa per establir noves aliances i implementar la sostenibilitat a partir d’iniciatives conjuntes”, explica Gemma Cànoves, catedràtica del Departament de Geografia de la UAB i cap de TUDISTAR.Suplir la manca de formació actualEuropa és una destinació turística a nivell mundial. Representa una quota de mercat del 40% del total, xifra que comporta una elevada pressió sobre l’entorn natural i sociocultural. Malgrat les iniciatives de sensibilització per assegurar una gestió sostenible de les destinacions, empreses i productes turístics promogudes per la Unió Europea (UE), nombrosos informes constaten una manca de formació en matèria de desenvolupament sostenible de la mà d'obra del sector. Es tracta, a més, d’un sector on predominen les petites i microempreses, que sovint tenen una manca de recursos per invertir en pràctiques sostenibles o en la formació dels seus treballadors.Sustain-T ofereix eines per suplir aquesta manca de recursos en formació i treball en col·laboració, per tal que cada cop siguin més els petits empresaris compromesos amb el mediambient en els seus negocis, i dóna visibilitat als que han incorporat pràctiques de turisme sostenible i ja han demostrat la seva viabilitat econòmica.A més dels propietaris i gestors de microempreses i petites empreses, la plataforma s’adreça a proveïdors de formació professional i a estudiants interessats en el turisme sostenible. L’equip de recerca assenyala que la plataforma pot ser utilitzada per més de 25.000 empreses de turisme, centres formatius i institucions acadèmiques dels països que hi han col·laborat, destacant que és d’aplicació a qualsevol país europeu. La major part dels materials es troben en els idiomes dels països dels socis participants en el projecte.Formació, auditories i mapeig d’ideesLa nova plataforma comprèn diversos espais d’utilitat pels usuaris. El principal està format per material educatiu per a l’autoaprenentatge, estructurat en diferents temàtiques vinculades a criteris del Consell Global del Turisme Sostenible (GSTC per les sigles en anglès): sostenibilitat econòmica, social, mediambiental i cultural. S’hi troben també casos de bones pràctiques de negocis turístics de diversos països europeus, entre els quals Espanya, i de diferents àmbits del sector (hostaleria, activitats esportives i restauració, entre d’altres).Sustain-T també conté eines per auditar les empreses i per mapejar recursos i idees, que permeten reflexionar sobre la situació actual dels negocis, analitzar els recursos disponibles per millorar-los i generar i compartir idees col·lectives.En la realització de la plataforma l’equip de recerca ha comptat amb la col·laboració de més de 1.500 representants dels grups d'interès objectiu del projecte -òrgans d’administració i gestió turística, associacions sectorials, professionals i xarxes, etc.-, que han participat directament en les activitats i esdeveniments organitzats, com ara tallers de validació del currículum, seminaris de llançament de formació o conferències promocionals nacionals.“El projecte Sustain-T es presenta com un primer pas cap a l’objectiu més ambiciós de proporcionar una eina integral per autoformar-se en matèria de sostenibilitat en l’àmbit del turisme a Europa. La promoció d’iniciatives de sostenibilitat en les empreses del sector aproparà Europa a la seva meta final, que és convertir el nostre continent en una destinació sostenible”, destaca Gemma Cànoves.La plataforma es mantindrà vigent almenys durant els propers cinc anys.Membres del projecteLes institucions, entitats i empreses que han dut a terme el projecte Sustain-T han estat, a més de la UAB a través de TUDISTAR i GRATS, l’escola de negoci Luiss Guido Carli (Itàlia), AidLearn (Portugal), el Centre Europeu per a la Qualitat (Bulgària), Total Innovation EU (Regne Unit), la Cambra de Comerç i Indústria comarcal de Csongrád (Hongria) i la Confederació de Turisme de Portugal. 

Article: MónSOStenible
Font: UAB

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook