Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 1 de març del 2011

Els treballadors de Forestal Catalana inicien mobilitzacions

El Comitè d'Empresa de Forestal Catalana ha decidit per unanimitat iniciar les mobilitzacions necessàries per desencallar les negociacions que intenten dur a terme amb la Direcció de l'empresa i per exigir solucions al nou govern de la Generalitat. La primera concentració serà dimecres dia 2 a les 11 hores davant la seu de Forestal Catalana.
Això es produeix davant les constants negatives per part de l'actual Direcció de Forestal Catalana de resoldre els conflictes existents dins l'empresa amb diferents col•lectius i la negativa de donar la informació corresponent al Comitè d'Empresa, així com la manca de voluntat d'informar de l'estat de l'empresa després que el passat 14 de gener se'ns comuniques que no hi havia diners per pagar les nòmines i que el pressupost havia sofert una retallada del 70%. També davant la passivitat del nou govern de la Generalitat per resoldre la situació a Forestal Catalana i explicar quines son les seves intencions amb el futur de l'empresa. Forestal Catalana, SA. és una Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya en forma de societat Mercantil Anònima. Forestal Catalana realitza una variada gamma d'actuacions mediambientals, que van des de la gestió forestal, la construcció d'infrastructures, les actuacions de conservació del medi natural, la producció i comercialització de planta destinada principalment a la repoblació forestal, fins la gestió de recursos ramaders, aquícoles i de fauna, així com estudis i projectes relacionats amb l'expressat anteriorment . El nombre d'obres i treballs realitzats anualment supera els dos centenars.

La primera concentració serà demà dimecres dia 2 a les 11 hores davant la seu de Forestal Catalana, C/ Sabino Arana, 34, 1r 1a de Barcelona.

Article: MónSOStenible
Font: CCOO

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Informació relacionada

Dimarts, 8 de maig del 2012
Si l'ecologia és al teu ADN, fes-te d'ecoemprenedors