Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 6 de novembre del 2020

Els rius de Catalunya contenen medicaments, pesticides i metalls pesants i contaminants

Un estudi de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) i l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC), amb la col·laboració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ha analitzat la presència de contaminants en rius de Catalunya i els efectes sobre la qualitat biològica en invertebrats i algues. S'han analitzat prop de 100 contaminants en 89 punts de 16 rius, com el Llobregat, el Ter, el Fluvià, la Muga, el Foix, el Francolí, el Besòs, la Tordera o l'Ebre i els seus afluents. En el 80% de les mostres, s'han detectat medicaments, principalment antibiòtics i antiinflamatoris, metalls pesants com el níquel i pesticides com el diuron. Els punts amb concentracions més elevades registren un descens de la qualitat biològica.
 -  -  <br />  <br />


L'objectiu de l'estudi ha estat comprovar la presència de contaminants emergents i els possibles efectes sobre les comunitats biològiques en compliment de la Directiva marc de l'aigua (DMA), uns contaminants "que no es mesuren en una anàlisi normal perquè requereix molt temps i és molt car", explica el sotsdirector de l'ICRA i un dels autors de l'estudi, el doctor Sergi Sabater en declaracions al portal Món Sostenible. Per tenir una radiografia plenament real dels rius catalans, "ens hem centrat en els punts més calents on hi ha més indústria o hi viu més gent", afirma Sabater.


La principal conclusió és que "hi ha poca concentració però aquesta és molt constant", diu el doctor que no es vol pronunciar sobre quin és el punt més contaminant de la xarxa hidrogràfica del país, "perquè el que hem fet ara és una foto que pot ser que demà surti moguda". Així i tot i així els punts més calents es troben en els rius amb menor capacitat de dilució, en els quals una gran part del seu cabal es nodreix quasi exclusivament de les aportacions d'aigües residuals urbanes i/o industrials i que són trams fluvials amb una alta densitat de població com ara el riu Llobregat "sobretot la part baixa, l'Anoia o el tram mitjà i baix del Foix". On s'han detectat menys contaminants és en els cursos alts dels rius Segre i les dues Nogueres.

Per avaluar l'estat dels rius s'han tingut en compte tres indicadors: la qualitat fisicoquímica -qualitat de l'aigua segons paràmetres de nitrats, fosfats, carboni orgànic total (TOC); la qualitat hidromorfològica -continuïtat fluvial, morfologia- i la qualitat biològica -macroinvertebrats, diatomees (algues) i peixos.

De l'estudi destaca la presència de medicaments, en concret antibiòtics i antiinflamatoris, fàrmacs que són d'origen humà i també veterinari i que en el cas del consum humà són expulsats del nostre cos a través de l'orina i, via claveguera, arriben a les aigües dels nostres rius. "El consum actual de medicaments és molt elevat i encara que no ens adonem aquests arriben a les aigües; és poc però arriba constantment i això afecta la biologia dels rius", apunta Sabater. Segons la investigació, la presència d'aquests contaminants pot ser el causant d'una pèrdua de qualitat biològica associada als macroinvertebrats (insectes, crustacis, mol•luscs, entre d'altres) en aquests trams de rius, i també de les diatomees (principal grup d'algues fluvials).
La presència d'aquests contaminants no suposa un risc per a la salut de les persones, ja que els nivells es troben dins del que estableix la normativa, i l'aigua per al consum humà passa per un tractament de potabilització que en garanteix la salubritat.

Aquesta investigació expressa la necessitat de desenvolupar estudis específics sobre l'impacte ecològic d'aquests contaminants i potenciar-ne la inclusió en els plans de gestió de conca europeus. Per la seva complexitat, metodologia, tècniques emprades i costos no es contempla, però, repetir l'estudi en un futur immediat.
Article: Josep Ferrer

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Per avaluar l'estat dels rius s'han tingut en compte tres indicadors: la qualitat fisicoquímica -qualitat de l'aigua segons paràmetres de nitrats, fosfats, carboni orgànic total (TOC); la qualitat hidromorfològica -continuïtat fluvial, morfologia- i la qualitat biològica -macroinvertebrats, diatomees (algues) i peixos. La presència d'aquests contaminants no suposa un risc per a la salut de les persones, ja que els nivells es troben dins del que estableix la normativa, i l'aigua per al consum humà passa per un tractament de potabilització que en garanteix la salubritat.   Aquesta investigació expressa la necessitat de desenvolupar estudis específics sobre l'impacte ecològic d'aquests contaminants i potenciar-ne la inclusió en els plans de gestió de conca europeus. Per la seva complexitat, metodologia, tècniques emprades i costos no es contempla, però, repetir l'estudi en un futur immediat Per avaluar l'estat dels rius s'han tingut en compte tres indicadors: la qualitat fisicoquímica -qualitat de l'aigua segons paràmetres de nitrats, fosfats, carboni orgànic total (TOC); la qualitat hidromorfològica -continuïtat fluvial, morfologia- i la qualitat biològica -macroinvertebrats, diatomees (algues) i peixos. La presència d'aquests contaminants no suposa un risc per a la salut de les persones, ja que els nivells es troben dins del que estableix la normativa, i l'aigua per al consum humà passa per un tractament de potabilització que en garanteix la salubritat. Aquesta investigació expressa la necessitat de desenvolupar estudis específics sobre l'impacte ecològic d'aquests contaminants i potenciar-ne la inclusió en els plans de gestió de conca europeus. Per la seva complexitat, metodologia, tècniques emprades i costos no es contempla, però, repetir l'estudi en un futur immediat

Informació relacionada

Dijous, 27 d'octubre del 2011
Sistema d'etiquetatge verd de vehicles
Dilluns, 28 de setembre del 2020
Els rius de Catalunya contenen medicaments, pesticides i metalls pesants i contaminants
Dimecres, 23 de gener del 2019
L'acidificació natural dels rius en l'alta muntanya
Divendres, 4 de maig del 2018
Catalunya implanta per primera vegada els cabals ambientals de manera generalitzada per a millorar l'estat dels rius
Divendres, 27 de gener del 2012
El Vallès Oriental acull l'acte inaugural del 15è niversari del Projecte Rius
Dilluns, 16 de gener del 2012
Una jornada sobre els rius i els boscos de Catalunya obre els actes de celebració dels 15 anys del Projecte Rius
Dimecres, 15 de juny del 2011
Els rius de l'àrea de Barcelona mantenen la qualitat, segons l'informe 2010 de la Qualitat ecològica
Divendres, 17 de desembre del 2010
L'Associació Hàbitats alerta sobre la necessitat de recuperar el bosc de ribera
Dimecres, 17 de novembre del 2010
Planta't: una jornada de recuperació del bosc de ribera