Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 29 de juliol del 2021

Vivim en deute ecològic

L'Overshoot Day 2021 del conjunt del planeta arriba enguany el 29 de juliol, gairebé un mes abans que l'any passat. El 2020, any de la pandèmia, aquesta data es va allargar fins el 22 d'agost, 24 dies més tard que el 2019. Però la recuperació de l'activitat sembla haver repercutit també en un nou avançament de la data en que hem esgotat els recursos que la Terra és capaç de regenerar en un any. El dia de la Terra Overshoot marca la data en què la demanda de recursos humans i serveis ecològics en un any determinat supera el que la Terra pot regenerar en aquest any. Mantenim aquest dèficit liquidant les existències de recursos ecològics i acumulant residus, principalment diòxid de carboni a l'atmosfera. Per paisos, España va arribar al seu overshoot day el 25 de maig. Indonèsia , Equador i Nicaragua són els paisos que, d'acord amb el seu nivell de consum, esgoten els recursos de tot l'any al desembre. Per contra, Qatar i Luxemburg són els paisos que més consumeixen recursos i ja van arribar al seu overshoot day el passat febrer.
 -  -  <br />  <br />


Per determinar la data del Dia de la superació de la Terra per a cada any, la Global Footprint Network calcula el nombre de dies d’aquell any que la biocapacitat terrestre és suficient per proporcionar la petjada ecològica de la humanitat. La resta de l'any correspon a una sobrecàrrega global. El Dia de la superació de la Terra es calcula dividint la biocapacitat del planeta (la quantitat de recursos ecològics que la Terra pot generar aquell any), per la petjada ecològica de la humanitat (la demanda de la humanitat per a aquest any) i multiplicant per 365, el nombre de dies en un any. És a dir: Biocapacitat de la Terra / la petjada ecològica de la humanitat) x 365 = Dia de la superació o Overshoot Day

 -  -  <br />  <br />


L'Overshoot Day és el dia de l'any en que la Humanitat ha esgotat els recursos de la Terra i comencem a consumir els recursos de l'any vinent i l'Overshoot Day de cada país és la data en que la terra esgotaria els seus recursos si tota la humanitat consumís al ritme d'aquell país
Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook