Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 18 de febrer del 2019

Els parcs del Pirineu i FGC promouen accions per a la descoberta del medi i el respecte per l'entorn

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, han signat un conveni per col·laborar en l'organització i difusió d activitats esportives i a l'aire lliure, per potenciar el respecte per la natura i el coneixement del medi natural, la fauna, la flora, la geologia i el patrimoni cultural local. A partir d'aquest acord, s'elaboraran convenis específics per determinar les accions a cada un dels parcs inclosos en el conveni: el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
Parc Natural d'Aigüestortes -  -  <br />  <br />
Parc Natural d'Aigüestortes
 

La finalitat de l'acord és divulgar, potenciar i promoure aquests espais de gran valor natural, gestionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant elements que fomentin l'esport i les activitats a l'aire lliure, el respecte per la natura i el coneixement del medi natural, la geologia, la fauna i la flora. En concret, l'acord comprèn el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Pel que fa a les estacions d'FGC són: Espot, Port Ainé, La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000.

Campanyes promocionals, disseny de materials informatius, accions formatives del personal de les estacions d'FGC o millora de la informació dels plànols de pistes, entre d'altres actuacions, han de facilitar el coneixement d'aquests espais naturals de Catalunya. Per un període de quatre anys amb la possibilitat de perllongar-lo quatre anys més, el conveni permetrà coordinar les línies de treball, executar conjuntament actuacions d'interès comú, optimitzar els recursos públics disponibles i evitar disfuncions en la gestió. A més, es preveu que els compromisos que es vagin establint entre FGC i el Departament, quedin recollits en convenis específics.

De la mateixa manera, FGC informarà prèviament a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural d'aquelles noves activitats que es vulguin promoure dins del seu àmbit territorial per garantir la seva adequació amb els valors ambientals. També està previst que FGC divulgui informació dels parcs com a destinació turística i inclogui exposicions itinerants o temporals a les seves estacions de muntanya.

Per tal de vetllar pel compliment dels compromisos i el desenvolupament de les accions previstes, es crearà una Comissió de Seguiment formada tant per representants del Departament de Territori i Sostenibilitat, com d'FGC i de Vallter SA. La Comissió s'ocuparà de dur a terme el seguiment de les actuacions, promoure la coordinació per al desenvolupament de les accions i resoldre els problemes que puguin sorgir en el compliment dels acords del conveni.

Aquest conveni s'integra dins l'Agenda de Millora Ambiental d'FGC, destinada a fomentar el disseny de propostes educatives de lleure i de foment i sensibilització del vessant pedagògic en matèria ambiental en totes les estacions de muntanya de cara el 2021. D'aquesta manera, la col·laboració amb els parcs naturals de l'àrea d'influència de les estacions de muntanya permet ampliar el coneixement de l'entorn.Calvet ha assegurat que "parcs naturals i estacions de muntanya són dos conceptes que es complementen" i ha qualificat aquest acord com "una bona manera de promoure l'activitat humana en el territori, perquè hi hagi vida a les comarques de muntanya".

Un conveni per organitzar i difondre activitats esportives i a l'aire lliure, potenciar el respecte per la natura i el coneixement del medi natural

En la signatura del conveni, que ha tingut lloc divendres 15 de febrer, el conseller ha insistit que "entenem el territori com una sola cosa, partint de la seva base natural i més primigènia que són els valors ambientals i de sostenibilitat". Així, ha defensat "una visió integral de l'acció de govern que no es contraposi sinó que es complementi" i ha assegurat que "allò que ja fèiem i no evidenciàvem ho evidenciarem més des de les pròpies estacions d'FGC". Ha concretat que es tracta d'activitats de promoció i difusió que es concretaran des de cada estació i parc. En tot cas, ha dit, es difondrà "informació dels valors naturals del territori on estan les estacions de muntanya, com ara els valors topogràfics, geològics i de biodiversitat, així com activitats que interrelacionin la pròpia pràctica de l'esport amb la utilització del territori on estan enquadrades".

Per la seva banda, el president d'FGC, Ricard Font, ha apuntat que "aquest conveni suposa un punt d'inflexió, perquè canvia radicalment la relació que fins ara teníem amb els parcs naturals. Les estacions de muntanya d'FGC en som la porta d'entrada i contribuïm a la divulgació dels espais naturals, a la divulgació del paisatge i de la cultura del Pirineu. Som l'espai on les persones, la natura i l'esport es troben".

Coincidint amb l'arrencada de l'operativa que ha de resoldre l'incident del telecadira d'Espot, el conseller ha apuntat que "hem trobat solucions perquè ningú deixi de gaudir d'Espot". Així, ha exposat que "hem mobilitzat retracs a Catalunya i Europa perquè donin serveis als esquiadors", encara que ha defensat que "la solució que volem ha de ser estructural, i passa per reparar el telecadira i homologar-lo". En cas que no fos possible, el Departament treballarà per adquirir-ne un de nou.

Article: MónSOStenible
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook