Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 30 de setembre del 2018

Els incendis forestals d'aquest estiu, per sota de la mitjana des de l'any 2000

L'informe final del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) que realitza la Diputació de Barcelona amb la col·laboració dels ajuntaments i les ADF de la demarcació durant els mesos d'estiu, constata que el nombre d'incendis d'aquesta campanya s'ha reduït a la meitat respecte l'any passat, i molt per sota de la mitjana des de l'any 2000. L'informe explica que enguany s'ha donat una situació meteorològica abans i durant l'estiu que ha contribuït a que aquests incendis no tinguessin condicions favorables per progressar.
D'acord amb l'informe, aquest estiu s'han comptabilitat un total de 94 incendis en l'àmbit i horari del PVI, entre les 12.30 i les 19.30 h, un total de 94 incendis forestals i agrícoles, i 20 incendis més fora d'aquest horari. En conjunt de superfície afectada ha estat de 22 ha, molt inferior a la mitjana dels darrers anys que és de 497 ha. D'aquest conjunt d'incendis, només sis han superat una hectàrea, i el més gran va afectar quatre hectàrees. Duran la campanya, 50.141 persones han estat informades pel personal del PVI sobre el risc i la normativa de prevenció d'incendis. S'ha dedicat especial atenció a sensibilitzar sobre mesures preventives i a divulgar recomanacions generals a la població usuària de les àrees forestals.

Enguany s'han realitzat per primera vegada, enquestes a la població. En total s'han realitat 3.176 enquestes de les quals es despèn que el 38% dels enquestats desconeixien algun dels aspectes de la informació donada pel personal del PVI, i el 82% la consideren útil. El 98% consideren que la presència d'informadors al territori dissuadeix o pot dissuadir de conductes imprudents.

Durant la campanya s'han previngut un total de 889 possibles inicis d'incendis, amb 500 abocaments de materials inflamables, com ara deixalles, restes vegetals, vidres o altres materials inflamables, i 220 possibles deficiències al voltant de les línies elèctriques. Aquestes incidències, que es concentren principalment a les comarques del sud de Barcelona, s'ha comunicat la seva ubicació als ajuntaments per a que puguin retirar-los, i també al cos d'Agents Rurals per al seu control. Les incidències relacionades amb les línies elèctriques han estat notificades a les empreses i organismes responsables, i estan resoltes o bé en vies de solució.

També s'han realitat 169 dissuasions d'infraccions a la reglamentació contra incendis, la majoria dels casos (58%) per barbacoes que no complien amb la normativa, llançament de petards (27%) i cremes no autoritzades (15%).

La campanya d'informació i vigilància (PVI) ha estat operativa del 15 de juny a l'1 de setembre i ha comptat amb un equip de 257 persones repartides en 91 unitats mòbils d'informació, 21 punts de vigilància fixa i vuit centres de control. En la campanya hi ha participat 269 ajuntaments de la demarcació de Barcelona així com 124 ADF i 9 federacions d'ADF.

 

Article: MónSOStenible
Font: Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook